Schriftelijke vragen ''Veilige kust Zuid-Holland''

Schriftelijke vragen ''Veilige kust Zuid-Holland''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 4-8-2020

Toelichting

In een artikel van het Noordhollands Dagblad op maandag 3 augustus 2020 (*) valt te lezen dat inwoners de gemeente Den Helder vragen om zo snel mogelijk grote waarschuwingsborden voor gevaarlijke stromingen bij de pieren in Julianadorp te plaatsen, naar aanleiding van de zeer tragische situatie van afgelopen zondag waarbij een persoon om het leven kwam.

Uit het artikel blijkt dat bij de pieren in Julianadorp geen borden staan die waarschuwen voor gevaarlijke stromingen, terwijl het niet de eerste keer zou zijn dat zwemmers in de problemen komen.

Marc van der Jagt van de Nederlandse Reddingsbrigade gaf in een artikel van de NOS (**) aan dat de reddingsbrigade helaas niet de hele kust kan dekken; "We doen binnen onze financiële mogelijkheden alles wat we kunnen om mensen op allerlei manieren te waarschuwen, ook via de website. Toch hebben we jaarlijks veel hulpverleningsacties.’’

Hoewel het hier gaat om een zeer tragische gebeurtenis in de Noord-Hollandse kustgemeente Den Helder, heeft onze provincie ook de nodige kustgemeenten, waar mensen aan de Noordzee kunnen recreëren.

De PVV is van mening dat alles op alles moet worden gezet om een zo veilig mogelijke kust te realiseren voor alle badgasten, zodat tragische ongelukken zoals in Den Helder en elders tot het verleden gaan behoren. Onze fractie is dan ook zeer benieuwd wat de Provincie Zuid-Holland, o.a. in het kader van de Strategische agenda Kust (omvat ‘zwemrecreatie’), gaat doen om de veiligheid aan de kust te bevorderen.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Deelt u de mening dat de Provincie Zuid-Holland een bijdrage kan leveren aan het veiliger maken van onze Zuid-Hollandse kust, ook voor zwemrecreatie? Zo nee, waarom niet?

2) Heeft u een scherp beeld welke delen van de Zuid-Hollandse kust wél gedekt worden door de reddingsbrigade of soortgelijke organisaties, en welke delen niet? Zo ja, gelieve ons een overzicht te verstrekken, zo nee, waarom niet?

3) Kunt u aangeven voor de jaren 2018, 2019 en de eerste helft van 2020 (bv. per half jaar) hoeveel ongelukken en bijna-ongelukken er aan de kust zijn geweest met badgasten in Zuid-Hollandse kustgemeenten, die gerelateerd waren aan gevaarlijke stromingen? Zo ja, graag zoveel mogelijk details, met aandacht voor de exacte locaties waar ongelukken en bijna-ongelukken hebben plaatsgevonden, en zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat elke kustgemeente bij alle pieren die zij aan hun kustlijn hebben liggen een groot waarschuwingsbord moeten hebben staan, waar duidelijk zichtbaar wordt gewaarschuwd voor gevaarlijke stromingen? Zo nee, waarom niet?  

5) Kan de gedeputeerde aangeven voor alle Zuid-Hollandse kustgemeenten of zij bij alle pieren een groot waarschuwingsbord hebben staan en op welke andere manieren zij badgasten waarschuwen voor gevaarlijke stromingen? Zo nee, waarom niet & zo ja, graag zoveel mogelijk details.

6) Mocht blijken dat kustgemeenten niet bij elke pier een groot waarschuwingsbord hebben staan, bent u dan bereid met deze gemeenten in gesprek te gaan, te inventariseren wat de redenen zijn waarom deze borden ontbreken en hen te helpen deze borden alsnog zo snel mogelijk te realiseren? Zo nee, waarom niet?

En als blijkt dat kustgemeenten niet de middelen hebben om dergelijke borden bij elke pier te plaatsen, bent u dan bereid te onderzoeken op welke wijze de provincie ondersteuning kan bieden? Zo nee, waarom niet?

7) Bent u bereid met de Zuid-Hollandse kustgemeenten en relevante andere partners, zoals de reddingsbrigade, om tafel te gaan met als doel een extra bijdrage te leveren aan het veiliger maken van de Zuid-Hollandse kust, en daar te inventariseren wat de (financiële) benodigdheden zijn om dit te realiseren? Zo nee, waarom niet?

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRONNEN

(*) https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200803_96163481/vaste-strandgast-letty-kooger-smeekt-gemeente-den-helder-na-reddingsactie-waarbij-man-omkwam-zet-zo-snel-als-mogelijk-grote-waarschuwingsborden-bij-de

(**) https://nos.nl/artikel/2342740-tragedie-julianadorp-was-op-onbewaakt-strand-overleden-pool-laat-gezin-achter.html