Amendement Opcenten structureel vaststellen (PS-vergadering 15-11-2018)