Motie Kosten m.b.t. renovatie van gebouw C (PS-vergadering 17-10-2018)