Spreektekst Voorkeursalternatief Verlengde Bentwoudlaan (PS-vergadering 29-6-2016)

Voorzitter, de PVV is voorstander van investeringen in de infrastructuur van Zuid-Holland. De N207 heeft te maken met een toenemende verkeersdruk en kan dat niet meer aan.

Vorig jaar hebben wij ingestemd met de aanleg van de Vredenburghlaan onder voorbehoud dat de Verlengde Bentwoudlaan ook gerealiseerd zou worden. Dat voorstel ligt nu voor en het zou wel vreemd zijn als ik nu zou zeggen dat ik ertegen ben.
Voorzitter, wij zijn voor aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan.

Dank u wel.