Spreektekst Inrichting MER Duinpolderweg (PS-vergadering 12-10-2016)

Voorzitter, wij spreken vandaag over de aanleg van een vierbaansweg door het cultuurhistorische hart van de Bollenstreek. Bij sommigen ook bekend als de Duinpolderweg. Het college heeft het voor elkaar gekregen dat de PVV voor het eerst sinds wij in dit huis vertegenwoordigd zijn tegen een MER-onderzoek gaat stemmen.

En ik kan u alvast verklappen dat er nog heel veel water door de Oude Rijn moet stromen, willen wij zelfs maar overwegen om de uitkomst van het onderzoek te steunen. Dat komt niet doordat wij per definitie tegen asfalt zijn. Sterker nog, als er vandaag een deugdelijke onderbouwing van nut en noodzaak ter bespreking had voorgelegen, dan had u in de PVV een van uw meest trouwe partners getroffen. Ik verwijs maar naar het dossier RijnlandRoute of de N207.

De afgelopen maanden en eigenlijk de afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door een veelvoud aan wonderlijke gangen van zaken en kronkelwegen. Begrijp mij goed, hiervoor is echt niet alleen het college van Zuid-Holland verantwoordelijk, onze noorderburen hebben wat dat betreft een eveneens bedenkelijke rol op zich genomen. Een de gedeputeerde uit Noord-Holland heeft verklaard dat een drietal varianten puur en alleen in de MER zouden worden meegenomen omdat dat elegant is, omdat ze (de indieners) anders al het werk voor niets zouden hebben gedaan.

Ik moest het fragment drie keer bekijken om te kunnen geloven dat het echt waar was. De indieners van de drie varianten wekken kennelijk zo veel medelijden op dat vele tienduizenden euro’s worden verspild aan een onderzoek dat bij de door hen geschetste varianten toch nooit succesvol kan zijn.

Maar ook in Zuid-Holland kunnen wij er wat van. Toezeggingen worden niet of nauwelijks nagekomen en de zogenaamde aangescherpte voordracht die toegezegd werd door de gedeputeerde bevat precies een inhoudsloze alinea. Die moeite had u zich wat ons betreft kunnen besparen.

Belangengroeperingen zijn verleid deel te nemen aan allerlei commissies, waardoor zij met open ogen in de val van de beide colleges trapten. Zij werden gebruikt ter legitimatie van een groter doel waarop niemand in de regio zit te wachten, namelijk die grote vierbaansweg door het hart van de Bollenstreek. Het Zuid-Hollandse keffertje kan blaffen wat hij wil maar als de Noord-Hollandse buldog bijt, dan is het uit met de pret.

Als klap op de vuurpijl worden de Staten van Zuid-Holland ook nog eens gechanteerd met de dreiging de steun voor de aanleg van de hov-verbinding naar Schiphol in te trekken. Nee, de samenwerking met Noord-Holland verloopt prima.

Voorzitter, permitteer mij een kleine stap terug in de tijd te doen. In april heb ik een aantal fracties horen spreken over het opnemen van een variant met uitsluitend lokale
maatregelen. Ik zal een tweetal voorbeelden noemen. Ik citeer: “Er moet een variant worden opgenomen die stoelt op lokale oplossingen die door de gemeenten zijn aangedragen.” En: “De Bestaande knelpunten moeten serieus worden onderzocht.” Uitspraken die de PVV onderschrijft.

Nog niet met de beste wil van de wereld is er in het huidige voorstel zo’n variant te ontdekken. Het gaat gewoon om het doordrukken van de verbindingsweg tussen de N206 en de A4, zoals door de eerdergenoemde Noord-Hollandse gedeputeerde ook daadwerkelijk is verklaard. Wees daar dan gewoon eerlijk over.

De afgelopen dagen hebben ons van verschillende kanten moties en amendementen bereikt. Wat betreft die laatste categorie kan ik kort zijn. Wij zullen die vooralsnog niet steunen. Wij onderschrijven in zo’n beetje alle gevallen de achterliggende gedachten. Wij zijn echter dermate teleurgesteld over de gevolgde procedure en alle bijbehorende manipulaties en het resultaat daarvan, dat deze amendementen slechts een druppel op de gloeiende plaat zijn. Een gloeiende plaat die wat de PVV betreft zo snel mogelijk naar de schroothoop moet worden verplaatst.

Ik heb nog een vraag aan de geachte gedeputeerde. Bent u nu echt van mening dat de fase aantonen nut en noodzaak een gepasseerd station is?

Ik dank u wel, voorzitter.