Spreektekst Gunningbesluit DBM-overeenkomst RijnlandRoute (PS-vergadering 22-2-2017)

Voorzitter, wij spreken vandaag opnieuw over de RijnlandRoute, een groot en complex dossier. Een dossier dat ook voortdurend in beweging is.

De RijnlandRoute lijkt nog maar weinig op de weg die door de voorganger van de geachte gedeputeerde aan Provinciale Staten werd voorgesteld. Bij dit ingewikkelde dossier, zo’n beetje het grootste project in de moderne geschiedenis van onze provincie, is het niet vanzelfsprekend om uit te gaan van in beton gegoten afspraken waarvan geen millimeter kan worden afgeweken.

Zoals ik al zei, zal de weg zoals die de komende jaren wordt aangelegd, flink afwijken van de oorspronkelijke plannen. Maar, voorzitter, op een gegeven moment houdt het op. De PVV wilde graag een andere variant voor de RijnlandRoute maar kreeg daarvoor onvoldoende steun.

Toch heeft voor ons altijd als een paal boven water gestaan dat er een nieuwe wegverbinding zou moeten komen. En nu het dossier eenmaal de Raad van State is gepasseerd, hoeft u van ons geen initiatieven tot aanpassing meer te verwachten.

Mocht de gedeputeerde enige ruimte zien voor een verlenging van de tunnel bij de Stevenshof, dan kan hij zich verzekerd weten van de steun van de PVV. Hetzelfde is van toepassing op maatregelen ter bevordering van de inpassing aan de andere kant van de tunnel ter hoogte van het recreatiegebied Vlietland.

De PVV is voorstander van de komst van de RijnlandRoute. Voor ons staat echter als een paal boven water dat verdere vertraging en kostenoverschrijdingen niet in het belang van de provincie zijn. Voorstellen die daartoe zullen leiden, gaan wij dan ook niet steunen. Dank u wel.