Spreektekst Vaststelling subsidieplafond van de subsidieregeling Stageplaatsen mbo en hbo Zuid-Holland (PS-vergadering 28-6-2017)

Dank u wel, voorzitter. De PVV heeft 29 juni 2016 ingestemd met amendement 519 en gaat derhalve akkoord met het vaststellen van het subsidieplafond op 250.000 euro. De PVV is echter wel van mening dat dit slechts een doekje voor het bloeden is.

Er ligt nu een probleem en dat moet aangepakt worden. Maar het is niet de bedoeling dat dit een terugkerende kostenpost gaat worden. De PVV had liever gezien dat dit probleem bij voorbaat al aangepakt zou zijn met het stimuleren van werkgelegenheid en investeringen in het onderwijs. Wat wij bijvoorbeeld veel van leerbedrijven horen, is dat een groot aantal studenten niet genoeg kennis meeneemt en dat de theoretische stof van de studie niet goed afgestemd is op de werkzaamheden in de praktijk, waardoor stagiaires dus minder aantrekkelijk worden.

De PVV is ook helemaal geen subsidiepartij, zoals u weet. Wij pleiten juist voor meer controle op subsidies. Onder de 25.000 euro wordt er momenteel helemaal geen controle uitgevoerd. Laat dit nou net de grote meerderheid van de aanvragen zijn. Subsidies voor de stageplaatsen hadden dus niet nodig hoeven te zijn, als zaken op het gebied van onderwijs op orde waren.

Maar het is nu eenmaal een politieke trend dat men leeft volgens de papieren werkelijkheid en geld vaak legt, waar het niet moet liggen. Dat is niet bepaald een verrassing. Sterker nog, we zien dat belastinggeld op veel gebieden op een verkeerde manier wordt uitgegeven en dat het Nederlandse volk vaak op geen enkele manier het middelpunt van de aandacht is.

Veranderingen gaan, direct of indirect, vaak ten koste van het volk en het volk dient zich daarvoor aan te passen. In de basis is dat al heel fout. In plaats van dat men de behoefte van het volk vervult, moet het volk zich dus aanpassen. Ook dit hoort bij die politieke trend en daar draagt de politieke elite dan ook graag verder aan bij door zelf de structuur van het volk te veranderen.

Terwijl er vele duizenden Nederlandse families onder de armoedegrens moeten leven, blijft men dat zuurverdiende belastinggeld weggeven aan andere landen en andere volkeren, samen met de absurde uitgaven aan onrendabele vormen van energie en vele subsidies. Het vangnet dat onze verzorgingsstaat vroeger bood aan ons volk, wordt keihard omgevormd tot een verraderlijk apparaat dat geld van juist de mensen die daaraan bijdragen, weggeeft aan landen en mensen die er niet aan bijdragen.

Kijk alleen maar naar de problematiek van de volkshuisvesting van nu. Het betreft veelal mensen die een woestijnideologie, genaamd de islam, met zich meebrengen en de cultuur die daar compleet op aansluit. Mensen die hier niet willen werken. Mensen die hier komen voor een gratis zak geld. Dan hoor ik hier socialisten roepen dat we dat vooral moeten doen, terwijl de kern van socialisme ooit juist was om iemand die bijdraagt, niet te laten vallen. Maar wat doet men nu? Men geeft het geld van de arbeider weg. Men geeft het geld van Jan Modaal weg. Men laat hen stikken. En andere liberale partijen laten het allemaal maar gebeuren. Het maakt niet uit. Zij zitten zelf hoog en droog.

En dan nog maar niet te spreken over de straatterreur die de Nederlanders nu moeten ervaren. Groepen mensen die zich nooit Nederlander willen voelen, zwerven op straat en schelden mensen uit of uiten bedreigingen. Niet omdat men geen huis heeft, want men krijgt immers alles van de overheid. Terwijl deze minderheden al over-gerepresenteerd zijn in onze criminaliteitsstatistieken, laat het bij verre na nog niet zien in welke mate zij de Nederlander nu echt onderdrukken.

En nu vraagt de politieke elite weer om meer. Meer zogenaamde doctoren en ingenieurs die hier weigeren te werken. In het licht van dit alles is mijn oproep aan u: kijk om u heen; niet vanuit een papieren werkelijkheid, maar op straat, tussen de mensen. Hoe kunt u zich verantwoorden tegenover al die keihard werkende Nederlanders die de gevolgen van dit rampbeleid moeten voelen? De mensen die het al moeilijk genoeg hebben, veel geld inleveren en dan ook nog eens geterroriseerd mogen worden.

Maar dat is waarschijnlijk gemakkelijker voor veel van u. De politieke elite neemt geen verantwoordelijkheid, want men heeft compleet lak aan het Nederlandse volk en de Nederlandse cultuur.

Ik dank u voorzitter.