Spreektekst Statenvoorstel instemming advies regionaal draagvlak ontwikkeling RTHA aan staatssecretaris (PS-vergadering 28-6-2017)

Voorzitter, wij spreken vandaag over de toekomst van het vliegveld nabij Rotterdam dat ik gewoon nog altijd Zestienhoven noem. Dit vliegveld bestaat al vele decennia. Het is een belangrijke pijler van de Zuid-Hollandse economie.

En of onze talrijke passagiers nou een zakenvlucht naar Londen nemen of een vakantievlucht naar Alicante, het is mij en de PVV om het even. Het vliegveld levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid en de economie in Zuid-Holland en dat moet zo blijven.

Partijen die willen proberen om het vliegveld weg te pesten zullen het daarbij niet laten. De volgende stap zou zijn om de industrie goed voor een enorme werkgelegenheid in onze provincie de nek om te draaien. De haven moet dicht, snelwegen zijn voortaan alleen het domein van al dan niet elektrische bakfietsen. In combinatie met het massaal binnenlaten van islamitische asieleisers en gelukzoekers vormt dit een bedreiging voor onze toekomst. 

Vorig jaar maakte er ongeveer 1,7 miljoen passagiers gebruik van het vliegveld, oftewel driemaal zoveel als bijvoorbeeld het aantal stemmen van de PvdA in de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Recent verscheen op de website van RTV Rijnmond (niet ons meest favoriete medium, maar dat daar gelaten) het bericht dat het leeuwendeel van alle klachten over het vliegveld veroorzaakt wordt door vijftien mensen.

Neem dat goed in u op, voorzitter. Vijftien mensen willen hier gaan bepalen dat 1,7 miljoen mensen niet langer gebruik kunnen maken van Zestienhoven. Dat gaat de PVV niet meemaken. 

We begrijpen dat het vliegveld in individuele gevallen overlast en hinder kan veroorzaken, maar dat neemt niet weg dat wat ons betreft de voordelen enorm veel zwaarder wegen dan de nadelen. Wat de PVV betreft moet de uitbreiding en niet het krimpen van het vliegveld het toekomstscenario zijn.

We gaan aarzelend akkoord met het verhaal zoals het nu voorligt, al moet wel worden gezegd dat de gedeputeerde geen bijster scherpe indruk heeft gemaakt op dit dossier. Het niet betrekken van vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de hulpdiensten en het veel te zwaar leunen op tegenstanders van het vliegveld is wat ons betreft niet echt een doorslaand succes.

Voor zover voorzitter.