Spreektekst Statenvoorstel Perspectief Groene Hart 2040 (PS-vergadering 11-10-2018)

Voorzitter, het Perspectief Groene Hart 2040 stelt voorop dat er een aantal ingrijpende veranderingen moet komen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het is de bedoeling dat men extra ruimte gaat maken in het Groene Hart voor de energietransitie door middel van vormen van ‘duurzame’ energie, inclusief windenergie. De PVV is, zoals u weet, nog altijd tegen de nog altijd onrendabele windturbines.

Meer windenergie is dan ook geen optie. Men wil tevens dat het Perspectief in de toekomst benut zou worden als bouwsteen voor het toekomstige omgevingsbeleid van de provincies, maar men wil eerst onze mening daarover horen. Laten wij dan alvast duidelijk zijn. Dat willen wij nu niet en dat willen wij in de toekomst ook niet.

Dank u wel.