Spreektekst Statenvoorstel tot vaststelling Najaarsnota 2017 en Subsidieplafonds 2017 (PS-vergadering 11-10-2017)

Voorzitter, dank u wel voor het woord op deze bijzondere dag waarop wij afscheid gaan nemen van de heer Schaapman. Ik heb heel prettig met u samengewerkt. Daar wil ik in ieder geval mee starten want daartoe zal ik waarschijnlijk vanmiddag in de massa de kans niet meer krijgen. Ik wens u bij deze alvast veel succes, wijsheid en vooral een goede gezondheid voor de komende jaren.

Dit gaat natuurlijk van mijn spreektijd af, dat begrijpt u, maar er is ook niet zo verschrikkelijk veel te vertellen over de najaarsnota. Ik zal de punten die voor ons van belang zijn nog even aanhalen.

Mooi voor mevrouw Baljeu dat zij kan starten met een najaarsnota die zo’n waanzinnig overschot laat zien, een overschot dat vorig jaar bij de begroting ook al voorspeld is door de PVV. Ongetwijfeld zal dit overschot in de loop van de tijd verder aangedikt worden, als het “voorspellen, versnellen en vertellen” nog verdere resultaten zal laten zien.

Wij rekenen erop dat er ook volgend jaar weer fors wat geld beschikbaar is om terug te geven aan de belastingbetaler.Inmiddels is ook duidelijk dat de opcenten met allerlei verborgen postjes flink aangedikt zijn. Er kan dus structureel geld terug naar de inwoners van Zuid-Holland. Het is niet nodig om de spaarbank van Zuid-Holland in stand te houden op dit hoge niveau.

Verder willen wij toch ook nog even aanhalen dat wij moeite hebben met het verder uitdijen van allerlei verschillende werkplekken die gerealiseerd gaan worden voor mensen die asiel hebben gezocht en gevonden, maar die nog steeds de Nederlandse taal niet machtig zijn. Wij blijven ons erover verbazen dat mensen zonder goede kennis van de taal hier leerwerkplekken krijgen. Wij zien dat graag anders. Wij blijven graag inzetten op kwaliteit. Dat betekent dat deze dames en heren wat langer in de schoolbanken zullen moeten zitten om het basisniveau wat op te krikken van hun kennis van de Nederlandse taal.

Wij hebben eerder in de commissie aangegeven dat het omzetten van landbouwgrond naar ‘nepnatuur’ niet onze voorkeur verdient. Daar gaan helaas vele honderden miljoenen euro’s in en dat blijft voor ons een punt van aandacht. Onbegrijpelijk dat die geldstroom die kant maar op blijft gaan.

Dan kom ik automatisch bij de subsidieplafonds terecht. Er zijn behoorlijk wat subsidies die aan subsidieaanvragers beschikbaar worden gesteld. Wat de PVV betreft gaat daar nog een keer extra het mes in.

U kent ons als het gaat om het indienen van moties. Voor het eerst sinds jaren hebben wij ervan afgezien om onze standaardmoties in te dienen, maar wij zullen bij de begrotingsbehandeling uiteraard wel weer een poging ondernemen om u ervan te overtuigen dat fors het mes moet worden gezet in de opcenten en de subsidieplafonds.

En last but not least zijn wij ook erg geïnteresseerd in uw mening over de catering die op zich voor 95% functioneert, maar wij geven u de ruimte om er zelf eens over na te denken en uw fractievoorzitters in overleg te laten treden over vooral de sluitstukjes van de catering. En dan praat ik over de koffievoorziening na het diner (voor de fractievergadering op maandagavond of na de Provinciale Statenvergadering). Ik stel een bakje koffie na het eten zeer op prijs, dat mis ik. Maar wat ook ontbreekt is het mooie setje met frisdranken of een flesje water in de ochtenduren, want niet iedereen houdt van koffie of thee.

Daardoor zouden mensen rustig hun vergadering kunnen voortzetten zonder dat zij de zaal moeten verlaten om naar zo’n lelijke kast te gaan. Wij geven dit gewoon even mee in het verlengde van deze toch serieuze maar dunne Najaarsnota 2017. Neem het mee. Geef de fractievoorzitters de ruimte om dit in het overleg aan de orde te stellen.

Als allerlaatste een puntje voor mevrouw Baljeu om op in te gaan. Gisteren is het regeerakkoord op tafel gekomen. Wellicht kunt u alvast uw licht laten schijnen over dit akkoord en ons meenemen in de consequenties voor de provincie.

Voor zover voorzitter.