Schriftelijke vragen PVV Z-H "Duidelijkheid inzake chaotische taferelen veerpont Rozenburg" (26-5-2023)

Toelichting

Op 26 mei 2023 viel op NOS Teletekstpagina 104 te lezen dat de veerdienst Maassluis-Rozenburg op 25 mei plotseling is gestopt met varen en dat de exploitant faillissement heeft aangevraagd.

Er moesten bussen worden ingezet om gestrande mensen alsnog te vervoeren en ook de lokale roeivereniging droeg haar steentje bij.

Scheepsbouwer Damen gaat volgens de provincie een noodveerdienst instellen.

De PVV is verbaasd over deze gang van zaken, aangezien al langer bekend was dat er problemen bij de veerdienst waren.

Ondergetekende wil dan ook graag onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Op de betreffende Teletekstpagina valt te lezen dat naar de mening van de exploitant de provincie Zuid-Holland te weinig wilde bijdragen aan de veerdienst.

Kunt u zo uitgebreid mogelijk ingaan op deze claim? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u uitleggen waarom er niet tijdig een noodoplossing ter beschikking was, teneinde chaotische taferelen te voorkomen en de vele gebruikers van deze verbinding niet tussen wal en schip te laten vallen? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kunt u zoveel mogelijk details geven inzake de noodveerdienst die scheepsbouwer Damen gaat instellen? (tijdsduur, eventuele kosten voor de provincie, invulling dienstregeling, prijzen ect.)
Zo nee, waarom niet?

4) Kunt u aangeven, indien van toepassing, welke zaken anders zullen worden ingevuld inzake het traject om een nieuwe exploitant aan te trekken, teneinde chaotische taferelen in de toekomst te voorkomen en te zorgen voor een betrouwbare veerverbinding? Graag een gemotiveerd antwoord.


B. van der Graaf (PVV Zuid-Holland)


BRON

(*)

NOS Teletekst 104