PVV Zuid-Holland geschokt na extra geld gelukszoekers

De PVV in Zuid-Holland heeft de hand weten te leggen op gevoelige informatie over extra geld voor asieleisers en gelukszoekers. PVV-fractievoorzitter Henk de Vree: “Het blijkt dat het provinciebestuur in het geniep plannen aan het bekokstoven is om nog veel meer geld uit te geven aan de vele zogenaamde vluchtelingen die onze provincie binnenkomen. Onacceptabel!”

In de nota van het provinciebestuur wordt gesproken over de grotere rol voor de provincie bij opvang en “huisvesting van statushouders, inburgering, inkomen, werk, beheersing van de Nederlandse taal, maatschappelijke oriëntatie, onderwijs, medische zorg”, enzovoorts enzovoorts. Naar verwachting kost dit de Zuid-Hollandse belastingbetaler enkele miljoenen euro’s per jaar.

PVV’er De Vree gaat verder: “Terwijl de werkloosheid nog altijd hoog is en mensen zich blauw betalen aan allerlei belastingen, deelt het provinciebestuur doodleuk miljoenen euro’s uit aan asieleisers en gelukszoekers. Ze moeten zich diep schamen!”

Vragen
1. Op basis van welke wettelijke bepaling kunt u de kennelijke uitgaven aan onder andere asieleisers en gelukszoekers verantwoorden? Waarom trekt u wel miljoenen euro’s uit voor allerlei onzinprojecten om zogenaamde vluchtelingen te pamperen maar kan de Zuid-Hollandse belastingbetaler de spreekwoordelijke boom in?

2. U heeft de afgelopen jaren in hoog tempo afstand genomen van alle provinciale taken in het sociaal domein. Vormt de betreffende nota een “goedmakertje door alles waar u afstand van genomen heeft via een achterdeur weer binnen te halen”?

In summier antwoord op eerdere schriftelijke vragen van de PVV (nrs. 3095 & 3129) stelt u dat de provincie niet bijdraagt aan de financiering (van de opvang) van asielzoekers.

3. In hoeverre trekt u wel geld uit voor allerlei projectjes voor asieleisers en gelukszoekers maar draagt u hier niet financieel aan bij?

4. Bent u bereid exact uit te splitsen welke kosten de provincie Zuid-Holland tot op heden heeft gemaakt ten aanzien van de asieltsunami, of valt dit soms ook onder de rijkstaken van de commissaris van de Koning?

5. Bent u bereid per direct te stoppen met elke bijdrage, in welke vorm dan ook, aan het faciliteren van de Zuid-Hollandse asieltsunami? Zo neen, waarom niet?

J.H. de Vree (PVV)