Tessa Dulfer - spreekteksten

De voorjaarsnota 2018 sluit wederom met een positief resultaat. Dat biedt weer een ruim aantal mogelijkheden om belastinggeld terug te geven aan de burgers van Zuid-Holland. Hoera!

Read More

Voorzitter, in het algemeen zijn er partijen die tegen alle moties stemmen van partijen waar zij tegen zijn. De PVV staat daarboven. Daarom kan ik in dit geval zeggen dat wij ons goed kunnen vinden in het de woorden van mevrouw Koning en in de amendementen. Dank voor uw woorden. Wij sluiten ons daarbij aan.

Read More

Voorzitter, de nieuwe Wet natuurbescherming heeft zowel voor- als nadelen. Terwijl deze aan de ene kant zorgt voor een beter overzicht van rechten, plichten en verantwoordelijkheden van zowel PS als GS, zorgt deze aan de andere kant ook voor meer regie van diezelfde lagen in de provincie. Het standpunt van de PVV is juist dat wij, als tamelijk overbodige bestuurslaag, meer moeten faciliteren en minder moeten regisseren.

Read More