Tessa Dulfer - moties

Titel Amendement: Bestrijden van berenklauw langs provinciale wandelpaden en recreatiegebieden.

Datum PS: 27 juni 2018

Voordrachtnr.:

Onderwerp: Kaderbesluit Groen 2018

Read More

Titel Amendement : Uitbreiding capaciteit ten behoeve van veiligheid, toezicht en handhaving recreatiegebieden.

Datum PS : 27-6-2018

Voordrachtnr.: 7098

Onderwerp: Kadernota 2019-2022

Read More