Jeffrey Rijken - home

In de vergadering van de commissie Ruimte & Leefomgeving van 10 juni jl. heeft de PVV geprobeerd aandacht te vragen voor de plaatsing van windturbines bij de Oude Maas. De andere partijen ontnamen het democratisch recht van de PVV om hierover in het openbaar het College te bevragen. De gemeenten Binnenmaas en Barendrecht zitten totaal niet te wachten op deze turbines, maar de provincie drukt haar wil desondanks door. PVV-Statenlid Rijken heeft toch enkele korte vragen gesteld bij de behandeling van het hoofdlijnenakkoord over de gevolgen voor de toeristische sector nu er enorme windturbines midden in een recreatiegebied worden geplaatst. PVV'er Rijken maakt zich dan ook grote zorgen: "Het College heeft voor het eerst eerlijk antwoord gegeven en erkent dat ze werkelijk geen idee hebben wat de schadelijke economische effecten kunnen zijn door het plaatsen van de windturbines in een recreatiegebied. Ik maak mij grote zorgen dat dit eigenlijk voor heel Zuid-Holland van toepassing is. Ze hebben geen idee wat ze doen en plaatsen die windturbines naar willekeur neer zonder te bekijken wat de negatieve effecten er van zijn!"

Het College blijft volharden in onzalige windturbineplannen, en blijkt bovendien geen enkel benul te hebben van de nadelige consequenties van de plaatsing van deze turbines. De reactie van het College betekent slecht nieuws voor de inwoners van Binnenmaas en Barendrecht en de lokale toeristische sector. Naar aanleiding van de commissievergadering stelt de PVV de volgende vervolgvragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

Read More

De PVV is niet te spreken over de antwoorden op vragen die de partij heeft gesteld over de windturbineplannen in Binnenmaas en Barendrecht. PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: "De provincie gaat voorbij aan de vele klachten van gemeenten en omwonenden. Kritische geluiden worden genegeerd, alles moet wijken voor de windturbineplannen van de provincie. Een trieste zaak! De gemeenten Binnenmaas en Barendrecht hebben openlijk hun medewerking opgezegd en de provincie doet als of de gemeenten volledig meewerken en blij zijn met de plaatsing van deze windturbines. Pure struisvogelpolitiek".

Daarnaast maakt de PVV zich ook zorgen over de economische schade als gevolg van de komst van vele windturbines. De plaatselijke horeca en toeristische sector heeft zwaar te lijden onder deze ondingen. In plaats van de bezwaren serieus te nemen, kijkt de provincie de andere kant op en ontkent haar verantwoordelijkheid.

PVV'er Tomas Kok: "De provincie heeft nog altijd niet begrepen dat er snel een einde moet komen aan deze windturbinewaanzin. De PVV laat het er niet bij zitten. We blijven ons verzetten tegen de komst van nog meer windturbines en zullen actie gaan voeren in Binnenmaas en Barendrecht!"

Klik hier voor de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van de PVV over de windturbinewaanzin in Binnenmaas en Barendrecht.

De PVV steunt de gemeenten Binnenmaas en Barendrecht in hun strijd tegen de windturbines die de provincie Zuid-Holland wil plaatsen langs de Oude Maas. PVV-Statenlid Tomas Kok: "De provincie gaat door in haar waanzin om Zuid-Holland vol te plempen met deze ondingen en walst over de gemeenten heen. Het treurige aan de drang van de provincie is dat bewoners en ondernemers hiervan de dupe zijn".

Naar de economische schade is geen onderzoek gedaan. Statenlid Jeffrey Rijken: "De plaatselijke horeca en toeristenbranche wordt met zulke windturbines de grond ingeboord. Toeristen en dagjesmensen zullen wegblijven met een uitzicht op horizonvervuilers van 150 meter hoog. Blijkbaar staat de economie in de provincie niet voorop!"

De PVV steunt de bewoners in de gemeenten Binnenmaas en Barendrecht. De PVV blijft strijden voor hun uitzicht en groen, en tegen ongefundeerde klimaathysterie. Inwoners moeten ongestoord kunnen blijven recreëren in hun eigen woonomgeving. De PVV stelt onderstaande schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

Read More