Jeffrey Rijken - home

De PVV in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om snel een begin te maken met het schrappen van overbodige regels. Statenlid en woordvoerder economie Jeffrey Rijken: “De afgelopen periode zijn we op een flink aantal regels gestuit die wat ons betreft zo snel mogelijk kunnen worden geschrapt”.

Een goed voorbeeld is het beleid met agrarische bedrijven. De provinciale regels verbieden het om meer dan 1 woning per bedrijf te bouwen. PVV’er Rijken: “Regels als deze zijn slecht voor de economische ontwikkeling van de agrarische sector. Stel dat een boer twee kinderen heeft die hem willen opvolgen, kunnen zij dus niet allebei een huis bouwen op het terrein. Weg met dit soort onnodige regels!”

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Read More

Provinciale Staten van Zuid-Holland, op 1 juli 2015 in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota 2015;

Constaterende dat:
- De schitterende sinterklaastraditie waarbij Zwarte Piet een onmisbare rol speelt dreigt te worden aangetast;
- De Nederlandse sinterklaastraditie onderdeel is van ons erfgoed en onze nationale identiteit;
- Clubjes zoals “Kick Out Zwarte Piet” hebben aangegeven vandaag aangifte te gaan doen tegen Zwarte Piet en hebben aangekondigd het komende jaar harde acties te gaan voeren;
- Een hoop gemeenten worden bestuurd door bestuurders van PvdA, D66 en GroenLinks, die liever vandaag dan morgen de Nederlandse cultuur, traditie en de Nederlandse feesten de prullenbak in zien verdwijnen;

Overwegende dat:
- Het onwenselijk is dat een belangrijke en breed gedragen Nederlandse traditie wordt afgebroken door een kleine maar felle minderheid;
- Het de taak van het College is op te komen voor behoud en versterking van het Zuid-Hollands erfgoed;
- Uit onderzoek gebleken is dat 91% van de Nederlanders Zwarte Piet wil behouden in zijn originele, zwarte uiterlijk;
- De Zuid-Hollandse steden en dorpen de komende maanden helaas weer overspoeld dreigen te worden met nep-Pieten zoals stroopwafelpieten en regenboogpieten;
- Veel comités voor de intocht van Sinterklaas moeite hebben met het organiseren van sinterklaasintochten door de vele rechtszaken en andere acties die zij voor hun kiezen krijgen;
- Gemeenten terughoudend zijn met het afgeven van een vergunning voor een sinterklaasintocht als blijkt dat Zwarte Piet in zijn originele uiterlijk meedoet aan de intocht;

Verzoeken het college:
1. Om een bedrag in de begroting te reserveren ter ondersteuning van Zwarte Piet en de comités voor de intocht van Sinterklaas, zodat zij hun werk als kindervriend in hun huidige vorm kunnen blijven uitoefenen;
2. Deze organisaties juridisch en financieel te ondersteunen indien gemeenten weigeren een vergunning te geven, of als clubjes als “Kick Out Zwarte Piet” de werkzaamheden van de kindervrienden proberen te verhinderen.

en gaan over tot de orde van de dag!

1. J.J. Rijken (PVV)
2. T.P. Kok (PVV)

MOTIE VERWORPEN

Kick Out Zwarte Piet heeft aangekondigd om op woensdag 1 juli aanstaande massaal aangifte te gaan doen tegen Zwarte Piet. Ook hebben ze aangekondigd om het komend jaar harde acties te gaan voeren. De PVV in Zuid-Holland komt op 1 juli met een tegenwicht voor deze schaamteloze actie. PVV-statenlid Jeffrey Rijken zegt dan ook: “De PVV vindt (samen met 91% van de Nederlanders) dat Zwarte Piet in zijn huidige vorm moet blijven bestaan en dat er niets aan zijn uiterlijk veranderd moet worden. Zwarte Piet is een belangrijk onderdeel van onze Nederlandse cultuur en is een symbool geworden voor de strijd voor het behoud van onze Nederlandse cultuur."

De PVV is bezorgd dat ook in Zuid-Holland harde acties zullen komen van clubjes als Kick Out Zwarte Piet. Een kleine minderheid zal opnieuw proberen om Zwarte Piet zijn werk als kindervriend onmogelijk te maken. Ook de comités voor de intochten van Sinterklaas krijgen het zwaar. Zij zullen opnieuw geconfronteerd worden met bedreigingen, scheldpartijen en rechtszaken. Zelfs het aanvragen van een vergunning wordt tegengewerkt als de intocht met echte Zwarte Pieten wordt gehouden. Vaak zwichten deze comités onder de druk en passen ze tegenstribbelend het uiterlijk van de Zwarte Pieten aan. PVV’er Rijken: “De PVV Zuid-Holland stelt dan ook voor om bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 op 1 juli aanstaande een bedrag te reserveren om Zwarte Pieten en comités voor de intocht van Sinterklaas financieel en juridisch te ondersteunen als zij gehinderd worden in hun werk. Volgens de PVV past dit goed binnen de taken van de provincie, aangezien de provincie als taak heeft het Nederlandse cultureel erfgoed te beschermen”.