Jeffrey Rijken - home

De PVV in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om per direct te stoppen met elke vorm van hulp ten aanzien van asielzoekers. De provincie Zuid-Holland blijkt deel te nemen aan organisaties als platform Opnieuw Thuis, waarbij het asielzoekers makkelijk wordt gemaakt om een huis te vinden en uitkeringen aan te vragen.

Fractievoorzitter Henk de Vree: “Via het platform Opnieuw Thuis werkt de provincie er actief aan mee dat asielzoekers sneller een woning krijgen dan onze eigen Zuid-Hollandse burgers. Ook bij het aanvragen van allerlei toeslagen en uitkeringen worden zij actief geholpen. Zouden we niet eerst de problemen van onze eigen burgers oplossen in plaats van geld uit te delen aan asielzoekers?”

De PVV wil weten op welke manier het provinciebestuur bij platform Opnieuw Thuis betrokken is, en hoeveel geld er aan verspild is. PVV’er De Vree gaat verder: “Asielopvang is geen taak voor de provincie. Mijn fractie roept het provinciebestuur op om te stoppen met het faciliteren van deze asielwaanzin!”

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Read More

De PVV is teleurgesteld dat bijna alle politieke partijen geen oog blijken te hebben voor de mening van de Zuid-Hollandse burger bij de plaatsing van windturbines. Waar de PVV vantevoren al bang voor was, is helaas ook uitgekomen: de politieke elite trekt zich helemaal niets aan van welke afwijkende mening dan ook.

PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: “Elke partij spreekt over draagvlak zus, draagvlak zo. We hebben daarop een motie ingediend, die het mogelijk maakt om een volksraadpleging te houden in gemeenten waar mogelijk windturbines worden geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een referendum of een enquête. Het is schokkend dat alleen 50Plus net als de PVV waarde hecht aan de stem van de burger en onze motie kon steunen. Vooral de rol van D66 is kwalijk aangezien deze partij de zelfverklaarde uitvinder is van de volksraadpleging. Toch stemden ook zij bij hoofdelijke stemming tegen een volksraadpleging.”

De PVV blijft doorgaan met haar strijd tegen de subsidieverslindende turbines en blijft vechten om het volk een stem te geven bij het plaatsen van windturbines in hun gemeente.

Klik op "Lees meer" voor de spreektekst van Jeffrey Rijken over de komst van vele nieuwe windturbines naar de regio Rotterdam.

Read More

Woensdag 16 september besluiten Provinciale Staten over een aantal nieuwe locaties voor windturbines in Zuid-Holland. Deze nieuwe turbines zullen vooral in de stadsregio Rotterdam worden geplaatst.

Bij de plaatsing van nieuwe windturbines ontbreekt het vaak aan draagvlak bij direct omwonenden en ondernemers. De PVV heeft dit reeds vele malen aangetoond. Andere partijen hebben hun mond vol over het creëren van draagvlak, maar stemmen als het erop aankomt toch altijd in met de komst van nog meer van deze ondingen. De PVV-fractie stelt daarom voor elk Statenlid dat komende woensdag voor het plaatsen van nog meer windturbines stemt, een voorkeursbehandeling te geven om een windturbine in hun directe omgeving en het liefst in hun eigen achtertuin te plaatsen.

PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: "Mijn collega-politici hebben altijd de mond vol over draagvlak, maar eigenlijk interesseert ze dat niets. De politieke elite doet in de provincie waar ze zelf zin in hebben. Men heeft lak aan de mening van de omwonenden. Ik geef hierbij het College een voorzet om alvast 47 locaties aan te wijzen waar kennelijk wél draagvlak is voor de komst van windturbines: namelijk de achtertuinen van al die Statenleden die nu hun mond vol hebben van draagvlak".