Jeffrey Rijken - home

Op maandag 12 oktober zal de regenboogvlag worden opgehangen bij het Provinciehuis te Den Haag. Dit naar aanleiding van Coming Out Day, een dag eerder. De PVV steunt het hijsen van de vlag; wat onze fractie betreft kan de regenboogvlag makkelijk de vlag van de Europese Unie vervangen. Toch zet de PVV vraagtekens bij de motivatie van deze actie.

PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: “Het is stuitend dat uitgerekend D66 oproept tot het hijsen van de regenboogvlag. Bij de naam D66 denk ik toch eerder aan het importeren van honderdduizenden aanhangers van een misdadige ideologie genaamd de islam. Niet zelden roepen moslims op om homoseksuelen van een flatgebouw te gooien, bij voorkeur met hun hoofd naar beneden!”

PVV’er Bart Privé vult aan: “Met het ophangen van een vlag komt er niet automatisch een einde aan homohaat. De PVV is van mening dat partijen zoals D66 zich beter kunnen richten op de bestrijding van homohaat, veelal afkomstig vanuit islamitische hoek”.

De PVV in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om per direct te stoppen met elke vorm van hulp ten aanzien van asielzoekers. De provincie Zuid-Holland blijkt deel te nemen aan organisaties als platform Opnieuw Thuis, waarbij het asielzoekers makkelijk wordt gemaakt om een huis te vinden en uitkeringen aan te vragen.

Fractievoorzitter Henk de Vree: “Via het platform Opnieuw Thuis werkt de provincie er actief aan mee dat asielzoekers sneller een woning krijgen dan onze eigen Zuid-Hollandse burgers. Ook bij het aanvragen van allerlei toeslagen en uitkeringen worden zij actief geholpen. Zouden we niet eerst de problemen van onze eigen burgers oplossen in plaats van geld uit te delen aan asielzoekers?”

De PVV wil weten op welke manier het provinciebestuur bij platform Opnieuw Thuis betrokken is, en hoeveel geld er aan verspild is. PVV’er De Vree gaat verder: “Asielopvang is geen taak voor de provincie. Mijn fractie roept het provinciebestuur op om te stoppen met het faciliteren van deze asielwaanzin!”

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Read More

De PVV is teleurgesteld dat bijna alle politieke partijen geen oog blijken te hebben voor de mening van de Zuid-Hollandse burger bij de plaatsing van windturbines. Waar de PVV vantevoren al bang voor was, is helaas ook uitgekomen: de politieke elite trekt zich helemaal niets aan van welke afwijkende mening dan ook.

PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: “Elke partij spreekt over draagvlak zus, draagvlak zo. We hebben daarop een motie ingediend, die het mogelijk maakt om een volksraadpleging te houden in gemeenten waar mogelijk windturbines worden geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een referendum of een enquête. Het is schokkend dat alleen 50Plus net als de PVV waarde hecht aan de stem van de burger en onze motie kon steunen. Vooral de rol van D66 is kwalijk aangezien deze partij de zelfverklaarde uitvinder is van de volksraadpleging. Toch stemden ook zij bij hoofdelijke stemming tegen een volksraadpleging.”

De PVV blijft doorgaan met haar strijd tegen de subsidieverslindende turbines en blijft vechten om het volk een stem te geven bij het plaatsen van windturbines in hun gemeente.

Klik op "Lees meer" voor de spreektekst van Jeffrey Rijken over de komst van vele nieuwe windturbines naar de regio Rotterdam.

Read More