Jeffrey Rijken - vragen

Voorzitter, de PVV heeft enkele vragen aan de Commissaris van de Koning (CdK). Die vragen hebben betrekking op de houding van de CdK naar Provinciale Staten en de PVV en op het functioneren van de CdK. De PVV is er een beetje klaar mee. De verstandhouding met de CdK is wat de PVV betreft gekelderd naar een dieptepunt.

Read More

De PVV in Zuid-Holland is blij met het nieuws dat de gemeente Korendijk en de Stichting tegen windturbines op het Spui een juridische procedure starten bij de Raad van State. PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: “Gelukkig heeft de gemeente Korendijk een maas in de wet gevonden, wat er mogelijk voor kan zorgen dat de vreselijk windturbineplannen voor het Spui niet door kunnen gaan. De PVV steunt het verzet van de gemeente Korendijk voor de volle 100%!”

De PVV heeft in het verleden een motie van wantrouwen ingediend op het windenergiedossier in Korendijk. PVV’er Rijken: “De motie van wantrouwen was volledig terecht. De arrogante, regenteske houding van de provincie heeft ervoor gezorgd dat inwoners van Korendijk straks opgescheept zitten met windturbines in hun achtertuin. Inwoners die er niet mee eens waren zijn omgekocht via een zogenaamd participatieplan.” De PVV in Zuid-Holland roept het college op alle plannen voor windturbines in Korendijk en de rest van de provincie te stoppen zolang de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan.

Read More

De PVV in Zuid-Holland stelt zich vragen bij de benoemingen van burgemeesters in de provincie. PVV-Statenlid en woordvoerder Ed Braam: “Ik heb eens gekeken naar de benoemingen van burgemeesters van de afgelopen drie jaar. Wat blijkt: op een enkele uitzondering na behoren alle burgemeesters tot de regentenkliek van CDA, VVD en PvdA. Met name het CDA scoort verrassend goed, met bijna de helft van alle benoemingen. Of is het misschien niet zo verrassend, als diegene die gaat over burgemeestersbenoemingen (de Commissaris van de Koning) zelf van CDA-huize is? Waren er nou echt geen goede lokale of partijloze kandidaten?”

De PVV wil openheid van de Commissaris van de Koning over de procedures bij de benoeming van burgemeesters. PVV’er Jeffrey Rijken: “Ik wil het hele proces uit de achterkamertjes halen en duidelijk krijgen wie waarom wordt gekozen. De inwoners van de gemeente hebben het recht zelf te bepalen wie hun eerste burger wordt! Daarom is het belangrijk dat de burger zelf zijn burgemeester kan kiezen, zonder inmenging van een regent zoals de Commissaris van de Koning”.

Read More