Jeffrey Rijken - vragen

De PVV in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om snel een begin te maken met het schrappen van overbodige regels. Statenlid en woordvoerder economie Jeffrey Rijken: “De afgelopen periode zijn we op een flink aantal regels gestuit die wat ons betreft zo snel mogelijk kunnen worden geschrapt”.

Een goed voorbeeld is het beleid met agrarische bedrijven. De provinciale regels verbieden het om meer dan 1 woning per bedrijf te bouwen. PVV’er Rijken: “Regels als deze zijn slecht voor de economische ontwikkeling van de agrarische sector. Stel dat een boer twee kinderen heeft die hem willen opvolgen, kunnen zij dus niet allebei een huis bouwen op het terrein. Weg met dit soort onnodige regels!”

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Read More

In de vergadering van de commissie Ruimte & Leefomgeving van 10 juni jl. heeft de PVV geprobeerd aandacht te vragen voor de plaatsing van windturbines bij de Oude Maas. De andere partijen ontnamen het democratisch recht van de PVV om hierover in het openbaar het College te bevragen. De gemeenten Binnenmaas en Barendrecht zitten totaal niet te wachten op deze turbines, maar de provincie drukt haar wil desondanks door. PVV-Statenlid Rijken heeft toch enkele korte vragen gesteld bij de behandeling van het hoofdlijnenakkoord over de gevolgen voor de toeristische sector nu er enorme windturbines midden in een recreatiegebied worden geplaatst. PVV'er Rijken maakt zich dan ook grote zorgen: "Het College heeft voor het eerst eerlijk antwoord gegeven en erkent dat ze werkelijk geen idee hebben wat de schadelijke economische effecten kunnen zijn door het plaatsen van de windturbines in een recreatiegebied. Ik maak mij grote zorgen dat dit eigenlijk voor heel Zuid-Holland van toepassing is. Ze hebben geen idee wat ze doen en plaatsen die windturbines naar willekeur neer zonder te bekijken wat de negatieve effecten er van zijn!"

Het College blijft volharden in onzalige windturbineplannen, en blijkt bovendien geen enkel benul te hebben van de nadelige consequenties van de plaatsing van deze turbines. De reactie van het College betekent slecht nieuws voor de inwoners van Binnenmaas en Barendrecht en de lokale toeristische sector. Naar aanleiding van de commissievergadering stelt de PVV de volgende vervolgvragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

Read More

De PVV steunt de gemeenten Binnenmaas en Barendrecht in hun strijd tegen de windturbines die de provincie Zuid-Holland wil plaatsen langs de Oude Maas. PVV-Statenlid Tomas Kok: "De provincie gaat door in haar waanzin om Zuid-Holland vol te plempen met deze ondingen en walst over de gemeenten heen. Het treurige aan de drang van de provincie is dat bewoners en ondernemers hiervan de dupe zijn".

Naar de economische schade is geen onderzoek gedaan. Statenlid Jeffrey Rijken: "De plaatselijke horeca en toeristenbranche wordt met zulke windturbines de grond ingeboord. Toeristen en dagjesmensen zullen wegblijven met een uitzicht op horizonvervuilers van 150 meter hoog. Blijkbaar staat de economie in de provincie niet voorop!"

De PVV steunt de bewoners in de gemeenten Binnenmaas en Barendrecht. De PVV blijft strijden voor hun uitzicht en groen, en tegen ongefundeerde klimaathysterie. Inwoners moeten ongestoord kunnen blijven recreëren in hun eigen woonomgeving. De PVV stelt onderstaande schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

Read More