Jeffrey Rijken - vragen

De PVV in Zuid-Holland eist dat de windturbines bij Geervliet en Heenvliet per direct worden weggehaald, en dat er op deze locatie nooit meer turbines worden geplaatst. Deze windturbines staan zo dicht bij de bebouwde kom dat ze veel geluidsoverlast veroorzaken voor de mensen in de twee dorpen.

PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: “Er zijn bijna 2000 klachten binnengekomen over deze vreselijke windturbines. Windturbines zijn schadelijk voor de gezondheid door het laagfrequente geluid. Blijkbaar heeft het college van Zuid-Holland zelf te dicht bij deze windturbines gestaan want ze zijn doof voor deze argumenten. Integendeel, Zuid-Holland wordt in rap tempo volgebouwd met windturbines, dus het aantal geluidsklachten zal alleen maar toenemen”.

PVV Zuid-Holland heeft aan het provinciebestuur gevraagd wat ze met de klachten gaan doen en of er sancties worden ingesteld aan exploitant Wind XL.

Read More

De PVV is verheugd dat steeds meer gemeenten in Zuid-Holland in verzet komen tegen de plaatsing van windturbines. PVV-Statenlid en woordvoerder energie Jeffrey Rijken: “De Zuid-Hollandse gemeenten komen steeds meer tot het besef dat windenergie niet de toekomst heeft. Iets wat de PVV – en gelukkig een groot deel van de burgers van Zuid-Holland – al lang wist. Niemand wil zo’n lelijk, subsidievretend onding in zijn of haar achtertuin!”

Afgelopen week zijn de gemeenten Zwijndrecht, Molenwaard, Alblasserdam en Barendrecht in verzet gekomen tegen de windturbineplannen van de provincie Zuid-Holland. PVV’er Rijken gaat verder: “Gemeenten geven een heel helder signaal aan de provincie, en willen een einde aan de windturbinewaanzin van dit College. Dus ik roep hierbij het College op om deze noodkreet serieus te nemen. Maak een einde aan de windhysterie!”

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Read More

De PVV in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om per direct te stoppen met elke vorm van hulp ten aanzien van asielzoekers. De provincie Zuid-Holland blijkt deel te nemen aan organisaties als platform Opnieuw Thuis, waarbij het asielzoekers makkelijk wordt gemaakt om een huis te vinden en uitkeringen aan te vragen.

Fractievoorzitter Henk de Vree: “Via het platform Opnieuw Thuis werkt de provincie er actief aan mee dat asielzoekers sneller een woning krijgen dan onze eigen Zuid-Hollandse burgers. Ook bij het aanvragen van allerlei toeslagen en uitkeringen worden zij actief geholpen. Zouden we niet eerst de problemen van onze eigen burgers oplossen in plaats van geld uit te delen aan asielzoekers?”

De PVV wil weten op welke manier het provinciebestuur bij platform Opnieuw Thuis betrokken is, en hoeveel geld er aan verspild is. PVV’er De Vree gaat verder: “Asielopvang is geen taak voor de provincie. Mijn fractie roept het provinciebestuur op om te stoppen met het faciliteren van deze asielwaanzin!”

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Read More