Jeffrey Rijken - vragen

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : vrijdag 27-07-2018
Onderwerp : Rekenkameronderzoek Warmtebedrijf Rotterdam

Read More

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 6-7-2018
Onderwerp : gemeenten blijven vergunninghouders voortrekken bij toekennen woningen

Read More

De PVV in Zuid Holland heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld naar aanleiding van de Nieuwsuur uitzending van 23 april jl. waarin een lijst is geopenbaard met moskeeën die gefinancierd zijn vanuit islamitische landen. Het doel van deze landen is Nederland te islamiseren en het salafistische gedachtegoed hier te verspreiden.

Read More