Jeffrey Rijken - spreekteksten

Voorzitter, als eerste zal ik kort enkele woorden wijden aan de financiële kant van de voorjaarsnota. Daarna kom ik terug op de twee moties die mijn fractie in de commissies heeft aangekondigd. De PVV is niet te spreken over de ophoging van de subsidieplafonds voor allerlei natuur. Wij zijn juist voorstander van het afbouwen van subsidies voor groen.

Read More