Jeffrey Rijken - spreekteksten

Voorzitter, uit de krant hebben wij kunnen vernemen dat de gemeente Voorne-Putten voornemens is om zonneparken neer te laten leggen in plaats van de vreselijke windturbines die deze provincie heeft voorgesteld voor onder andere de gemeente Voorne-Putten.

Read More

De PVV is teleurgesteld dat bijna alle politieke partijen geen oog blijken te hebben voor de mening van de Zuid-Hollandse burger bij de plaatsing van windturbines. Waar de PVV vantevoren al bang voor was, is helaas ook uitgekomen: de politieke elite trekt zich helemaal niets aan van welke afwijkende mening dan ook.

PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: “Elke partij spreekt over draagvlak zus, draagvlak zo. We hebben daarop een motie ingediend, die het mogelijk maakt om een volksraadpleging te houden in gemeenten waar mogelijk windturbines worden geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een referendum of een enquête. Het is schokkend dat alleen 50Plus net als de PVV waarde hecht aan de stem van de burger en onze motie kon steunen. Vooral de rol van D66 is kwalijk aangezien deze partij de zelfverklaarde uitvinder is van de volksraadpleging. Toch stemden ook zij bij hoofdelijke stemming tegen een volksraadpleging.”

De PVV blijft doorgaan met haar strijd tegen de subsidieverslindende turbines en blijft vechten om het volk een stem te geven bij het plaatsen van windturbines in hun gemeente.

Klik op "Lees meer" voor de spreektekst van Jeffrey Rijken over de komst van vele nieuwe windturbines naar de regio Rotterdam.

Read More

Voorzitter, het zal u niet verbazen, de PVV wil in Zuid-Holland helemaal geen windturbines, ongeacht de locaties en los van alle argumenten tegen windturbines in het algemeen, zoals horizonvervuiling, onrendabel, slagschaduw, laagfrequent geluid, waardedaling van huizen, wegjagen van toeristen, verpesten van de natuur en de culturele waarde van het landschap, gevaarlijk voor vogels en vleermuizen, gemaakt van schadelijke stoffen uit China, gevaarlijk voor mensen met epilepsie en gevaarlijk voor de scheepvaart.

Read More