Jeffrey Rijken - spreekteksten

Voorzitter,

Zoals ik in de commissie al heb aangegeven, is de PVV geen voorstander van de VRM. Los van de inhoud vinden wij het aantal onderwerpen dat op een hoop gegooid wordt, te groot. Daardoor is het moeilijk om ons democratische werk goed te doen, omdat je niet elk onderwerp even goed kan uitdiepen, en je kunt niet over alles zeggen wat je wilt. De kleinste verandering kan de grootste gevolgen hebben voor burgers en ondernemers.

Read More

Voorzitter, het lijkt wel een soap. Het college en Provinciale Staten staan lijnrecht tegenover elkaar. Binnen de coalitie is duidelijk wrijving ontstaan over het voornemen om een nieuwe vergunning te verlenen voor een gasboring bij Gaag, Monster. En als klap op de vuurpijl weigert het college een motie uit te voeren van de SP, nota bene een collegepartij die een motie indient en datzelfde college weigert die uit te voeren.

Read More

Voorzitter, voor ons liggen zes ambities die richting moeten geven aan het nieuwe omgevingsbeleid. Zes draagmuren van de provincie, waarmee het huis gebouwd kan worden. Los van de inhoud kun je jezelf de vraag stellen of dit nu wel zo wenselijk is.

Read More