Jeffrey Rijken - moties

Provinciale Staten van Zuid-Holland, op 16 september 2015 in vergadering bijeen ter behandeling van de nota ruimte;

Constaterende dat:
- De komende jaren het aantal windturbines in Zuid-Holland verder toe zal nemen om aan de verplichting te voldoen om ruim 735 MW windvermogen op land te realiseren;

Overwegende dat:
- Diverse partijen in de commissievergadering hebben aangegeven alleen locaties voor nieuwe windturbines te willen aanwijzen wanneer er sprake is van draagvlak onder de bevolking;
- Draagvlak onder de bevolking kan worden gemeten door een referendum, enquête of welke vorm van volksraadpleging dan ook;

Verzoeken het college:
1. Om te stoppen met het aanwijzen van nieuwe locaties voor windenergie zolang er in de betreffende gemeenten geen volksraadpleging wordt gehouden om het burgerlijk draagvlak te meten;

en gaan over tot de orde van de dag!

1. J.J. Rijken (PVV)
2. T.P. Kok (PVV)

MOTIE VERWORPEN

Provinciale Staten van Zuid-Holland, op 1 juli 2015 in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota 2015;

Constaterende dat:
- De schitterende sinterklaastraditie waarbij Zwarte Piet een onmisbare rol speelt dreigt te worden aangetast;
- De Nederlandse sinterklaastraditie onderdeel is van ons erfgoed en onze nationale identiteit;
- Clubjes zoals “Kick Out Zwarte Piet” hebben aangegeven vandaag aangifte te gaan doen tegen Zwarte Piet en hebben aangekondigd het komende jaar harde acties te gaan voeren;
- Een hoop gemeenten worden bestuurd door bestuurders van PvdA, D66 en GroenLinks, die liever vandaag dan morgen de Nederlandse cultuur, traditie en de Nederlandse feesten de prullenbak in zien verdwijnen;

Overwegende dat:
- Het onwenselijk is dat een belangrijke en breed gedragen Nederlandse traditie wordt afgebroken door een kleine maar felle minderheid;
- Het de taak van het College is op te komen voor behoud en versterking van het Zuid-Hollands erfgoed;
- Uit onderzoek gebleken is dat 91% van de Nederlanders Zwarte Piet wil behouden in zijn originele, zwarte uiterlijk;
- De Zuid-Hollandse steden en dorpen de komende maanden helaas weer overspoeld dreigen te worden met nep-Pieten zoals stroopwafelpieten en regenboogpieten;
- Veel comités voor de intocht van Sinterklaas moeite hebben met het organiseren van sinterklaasintochten door de vele rechtszaken en andere acties die zij voor hun kiezen krijgen;
- Gemeenten terughoudend zijn met het afgeven van een vergunning voor een sinterklaasintocht als blijkt dat Zwarte Piet in zijn originele uiterlijk meedoet aan de intocht;

Verzoeken het college:
1. Om een bedrag in de begroting te reserveren ter ondersteuning van Zwarte Piet en de comités voor de intocht van Sinterklaas, zodat zij hun werk als kindervriend in hun huidige vorm kunnen blijven uitoefenen;
2. Deze organisaties juridisch en financieel te ondersteunen indien gemeenten weigeren een vergunning te geven, of als clubjes als “Kick Out Zwarte Piet” de werkzaamheden van de kindervrienden proberen te verhinderen.

en gaan over tot de orde van de dag!

1. J.J. Rijken (PVV)
2. T.P. Kok (PVV)

MOTIE VERWORPEN