Jeffrey Rijken - moties

Motie 784/7075 van het lid J.J. Rijken over referendumverordening.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Read More

Motie 783/7075 van het lid J.J. Rijken over onderzoek gekozen Commissaris van de Koning.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Read More

Amendement 608/7075 van het lid J.J. Rijken over deislamisering.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 28 maart 2018 ter behandeling van bovengenoemd agendapunt;

Read More