Jeffrey Rijken - moties

585

584

Motie 774/7054 van het lid J.J. Rijken over een motie van treurnis.

“Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Read More