Jeffrey Rijken - moties

motie

Motie 784/7075 van het lid J.J. Rijken over referendumverordening.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Read More

Motie 783/7075 van het lid J.J. Rijken over onderzoek gekozen Commissaris van de Koning.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Read More