Jan Zwerus - home

De PVV in Zuid-Holland heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd nu blijkt dat er voor duizenden euro’s aan cursussen zijn gedeclareerd. PVV’er Ed Braam: “De PVV wil weten waarom er voor meer dan 4.000 euro een cursus Engels moet worden gevolgd door gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor onderwerpen zoals landbouw en grondzaken. Heel merkwaardig!”

Read More

De PVV in Zuid-Holland eist opheldering van de Commissaris van de Koning naar aanleiding van het betichten van de PVV-fractie als leugenaars. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Twee weken geleden heb ik vragen gesteld over de straatterreur van Marokkaanse jongeren in Maassluis. In plaats van onze vragen te beantwoorden, beschuldigde de Commissaris van de Koning ons van “onwaarheden” in onze vragen, van leugens dus”.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 12 oktober probeerde de PVV door middel van mondelinge vragen duidelijkheid te krijgen over deze zogenaamde “onwaarheden”, maar de Commissaris gaf daarop niet thuis. PVV’er De Vree: “Ik voer graag een debat, liefst op het scherp van de snede. Maar ik laat mij en mijn fractie niet uitmaken voor leugenaar, door niemand niet!”.

De PVV-fractie stelt daarom de mondelinge vragen nogmaals, nu via de schriftelijke weg. Hopelijk zal deze beantwoording meer inhoud hebben dan de beantwoording van onze mondelinge vragen en de schriftelijke vragen over de Marokkaanse straatterreur in Maassluis.

Read More

De PVV in Zuid-Holland zal woensdag bij het debat over de asbestbrand in Wateringen een motie indienen waarin het provinciebestuur wordt opgeroepen nader onderzoek te doen. PVV-Statenlid Jan Zwerus: “Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van het al dan niet oppakken van asbest door bewoners van de getroffen wijk. Ik wil daarom een onafhankelijke, derde partij vragen zich hierover te buigen”.

Het provinciebestuur heeft onlangs de gemeente Westland verzocht een dergelijk onderzoek uit te voeren. Indien de gemeente geen gehoor geeft aan dit verzoek, wil de PVV met de voorgestelde motie voorkomen dat de inwoners van de asbestwijk opnieuw tussen wal en schip geraken. PVV’er Zwerus: “Eerlijk gezegd maakt het me niet uit of de gemeente het onderzoek uitvoert, of de provincie. Boven alles is het van belang dat inwoners van Wateringen duidelijkheid krijgen, iets waar zij bijna twee jaar na de vreselijke brand recht op hebben!”

De PVV zal de motie woensdag indienen tijdens de vergadering van Provinciale Staten en rekent op een breed draagvlak.