Harm Groenendijk- home

De Partij voor de Vrijheid in Zuid-Holland schrikt van het bericht in het AD van vrijdag 4 maart dat werknemers van Chemours jarenlang blootgesteld zijn aan zeer schadelijke stoffen. De kans is groot dat mensen aanzienlijke gezondheidsschade hebben opgelopen. PVV-Statenlid en woordvoerder milieu Harm Groenendijk: 'Dit is het zoveelste treurige hoofdstuk in de soap rond Chemours in Dordrecht. Ik wil dat het provinciebestuur een medisch onderzoek laat uitvoeren in de omgeving, om zo de grote onrust bij omwonenden in Sliedrecht en Dordrecht weg te kunnen nemen!´

De PVV is van plan aanstaande woensdag in de commissie verkeer & milieu de verantwoordelijk gedeputeerde aan de tand te voelen. PVV´er Groenendijk gaat verder: 'Het blijft vanuit de kant van het provinciebestuur vooralsnog ijzingwekkend stil. Vorige maand werd het voeren van een debat over dit onderwerp onder druk van de gedeputeerde onmogelijk gemaakt. Daarnaast moet ik veel berichten over Chemours uit de krant lezen, in plaats van dat wij tijdig worden geïnformeerd. Ik vraag me dan ook steeds meer af: heeft dit provinciebestuur eigenlijk nog wel de controle over de situatie bij Chemours?

De PVV zal aanstaande woensdag 9 maart een rondvraag indienen met onderstaande vragen.

Read More

De PVV in Zuid-Holland wil snel duidelijkheid over de situatie aangaande de mogelijke vervuiling in de directe omgeving van het drinkwaterbedrijf Evides in Dordrecht. Tijdens het debat van vandaag stemde de coalitie tegen een mede door de PVV gesteund voorstel om hierover te spreken. Men probeerde zich krampachtig te verschuilen achter een rapport dat pas over vele weken zal verschijnen. Kennelijk is de interne politiek van de coalitie (VVD/CDA/D66 en SP) belangrijker dan de gezondheid van inwoners van de Drechtsteden.

PVV-Statenlid en woordvoerder milieu Harm Groenendijk: “Er wordt volledig voorbijgegaan aan de onrust onder de bevolking van de Drechtsteden. Er worden terechte zorgen geuit, maar het College weigert op dit moment openheid van zaken te geven. Wat hebben ze te verbergen?”

Wat de PVV ook steekt, is dat Provinciale Staten opnieuw vanuit de media moeten vernemen dat Zuid-Holland wederom met een milieuprobleem wordt geconfronteerd. PVV’er Groenendijk gaat verder: “Ik wil weten waarom het College zich zo terughoudend opstelt. De inwoners van de Drechtsteden zijn niet gebaat om nog langer in onzekerheid te verkeren!”

Read More

De PVV in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om per direct te stoppen met elke vorm van hulp ten aanzien van asielzoekers. De provincie Zuid-Holland blijkt deel te nemen aan organisaties als platform Opnieuw Thuis, waarbij het asielzoekers makkelijk wordt gemaakt om een huis te vinden en uitkeringen aan te vragen.

Fractievoorzitter Henk de Vree: “Via het platform Opnieuw Thuis werkt de provincie er actief aan mee dat asielzoekers sneller een woning krijgen dan onze eigen Zuid-Hollandse burgers. Ook bij het aanvragen van allerlei toeslagen en uitkeringen worden zij actief geholpen. Zouden we niet eerst de problemen van onze eigen burgers oplossen in plaats van geld uit te delen aan asielzoekers?”

De PVV wil weten op welke manier het provinciebestuur bij platform Opnieuw Thuis betrokken is, en hoeveel geld er aan verspild is. PVV’er De Vree gaat verder: “Asielopvang is geen taak voor de provincie. Mijn fractie roept het provinciebestuur op om te stoppen met het faciliteren van deze asielwaanzin!”

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Read More