Harm Groenendijk - spreekteksten

Voorzitter, vandaag zitten we bij elkaar om onder andere de begroting voor het verkiezingsjaar 2019 te bespreken. Als eerste wil ik de gedeputeerde en zijn ambtenaren danken voor het vele werk dat er in gestoken is; 307 pagina’s leesplezier. Gelijk de eerste vraag aan de gedeputeerde, is het mogelijk dat de toekomstige begrotingen op een andere manier gepresenteerd worden. In de 21e eeuw moet dat toch anders kunnen, het model dat de VNG aanbeveelt is een aanbeveling kan ik uit ervaring zeggen.

Read More

De PVV in Zuid-Holland wordt moedeloos van de nieuwe ontwikkelingen in de soap rondom Chemours/DuPont in Dordrecht. PVV-Statenlid Harm Groenendijk: “Chemours loost al jaren giftige afvalstoffen zoals C8 en GenX op de Beneden Merwede. Drinkwaterbedrijf Oasen heeft aangegeven dat er tientallen miljoenen euro’s aan investeringen nodig zijn om het drinkwater weer veilig te maken. Ik schrik hier van!”

Read More

Voorzitter, het initiatief van de heer Çelik ondersteunen wij van harte. Het getuigt inderdaad van moed dat een politicus een initiatiefvoorstel doet en niet wacht totdat een gedeputeerde met een voorstel komt. Wat ons echter steekt, is dat er in dit geval amper onderzoek gedaan is naar het draagvlak binnen de onderneming en de omgeving naar de wens van het openbaar vervoer.

Read More