Harm Groenendijk - spreekteksten

Voorzitter,

Dank voor het woord. De Partij voor de Vrijheid heeft kennisgenomen van de rapporten over een weerkrachtig Zuid-Holland. Onze gevoelens hierbij zijn gemengd. Als eerste willen wij opmerken dat het de primaire taak van de overheid is om haar burgers tegen onheil van buiten te beschermen.

Read More

Voorzitter, vandaag zitten we bij elkaar om onder andere de begroting voor het verkiezingsjaar 2019 te bespreken. Als eerste wil ik de gedeputeerde en zijn ambtenaren danken voor het vele werk dat er in gestoken is; 307 pagina’s leesplezier. Gelijk de eerste vraag aan de gedeputeerde, is het mogelijk dat de toekomstige begrotingen op een andere manier gepresenteerd worden. In de 21e eeuw moet dat toch anders kunnen, het model dat de VNG aanbeveelt is een aanbeveling kan ik uit ervaring zeggen.

Read More

De PVV in Zuid-Holland wordt moedeloos van de nieuwe ontwikkelingen in de soap rondom Chemours/DuPont in Dordrecht. PVV-Statenlid Harm Groenendijk: “Chemours loost al jaren giftige afvalstoffen zoals C8 en GenX op de Beneden Merwede. Drinkwaterbedrijf Oasen heeft aangegeven dat er tientallen miljoenen euro’s aan investeringen nodig zijn om het drinkwater weer veilig te maken. Ik schrik hier van!”

Read More