Harm Groenendijk- home

 

De PVV in Zuid-Holland vraagt het provinciebestuur om helderheid inzake de mogelijk grootschalige verspreiding van het giftige PFOA in de provincie. PVV-Statenlid en woordvoerder Harm Groenendijk: “Naar nu blijkt is het probleem rondom het giftige PFOA helaas niet beperkt tot de fabrieken van DuPont/Chemours in Dordrecht. Het nare goedje blijkt ook in schuimbrandblussers te zitten. Ik wil van het provinciebestuur weten waar deze troep nog meer kan worden aangetroffen!”

De meeste brandweerkorpsen in Zuid-Holland gebruiken blusschuim waarin het giftige PFOA is verwerkt. Wat de PVV betreft moet het provinciebestuur direct actie ondernemen. PVV’er Groenendijk gaat verder: “Ik wil precies weten hoeveel van deze blussers PFOA bevatten. Die blussers moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Daarnaast wil ik weten welke Zuid-Hollandse bedrijven nog altijd werken met dit spul. De burgers van Zuid-Holland hebben het recht om te weten wat er in hun achtertuin gebeurd”.

Read More

De PVV in Zuid-Holland is woedend over de poging van het provinciebestuur om informatie achter te houden over de giftige stof GenX, dat gebruikt wordt door DuPont/Chemours te Dordrecht. PVV-Statenlid Harm Groenendijk: “Vorige week sprak de commissie over giftige stoffen bij DuPont, waaronder GenX. Naar nu blijkt heeft het provinciebestuur op het allerlaatste moment een kritische inspreker de mond weten te snoeren. Ik sta er werkelijk versteld van dat ook in de provincie een VVD-bestuurder informatie heeft weggemoffeld!”

Read More

De fracties van GroenLinks, PVV, 50Plus en Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vragen het provinciebestuur om meer informatie over de risico’s van chemische industrie in de provincie. Statenlid Berend Potjer (GroenLinks): “Onlangs is er een rapport verschenen waaruit blijkt dat meer dan de helft van alle risicovolle bedrijven zich niet aan de regels houdt. Ik wil weten over welke bedrijven het gaat, en wat de risico’s zijn. De inwoners van Zuid-Holland hebben het recht te weten langs welke fabrieken zij wonen”.

PVV-Statenlid Harm Groenendijk vult aan: “Met deze informatie kunnen we volgende maand een goed debat voeren over de risico’s van de chemische industrie. Regels zijn er niet voor niets. Het is de taak van de provincie om toe te zien op een goede handhaving van die regels. Situaties waarbij gevaar kan optreden voor zowel werknemers als omwonenden van een fabriek, zoals bij DuPont in Dordrecht, moeten echt tot het verleden behoren!”

De fracties van GroenLinks, PVV, 50Plus en PvdD stellen aan het College van Gedeputeerde Staten onderstaande schriftelijke vragen.

Read More