Bart Privé - spreekteksten

Voorzitter, wij spreken vandaag over de RijnlandRoute, een onderwerp dat wij inmiddels vele malen de revue hebben laten passeren. Het is ook een onderwerp van groot provinciaal belang. Het is een van de grootste provinciale projecten ooit.

Read More

Voorzitter, wij spreken vandaag over de mogelijke komst van een helihaven bij Ypenburg, een ingewikkeld dossier.

Read More

Voorzitter, geen lang verhaal van mij dit keer. De PVV is het niet eens met de kern van dit kaderbesluit, namelijk het verschuiven van middelen van investeringen naar exploitatie.

Read More