Bart Privé - spreekteksten

Voorzitter, wij spreken vandaag over de aanleg van een vierbaansweg door het cultuurhistorische hart van de Bollenstreek. Bij sommigen ook bekend als de Duinpolderweg. Het college heeft het voor elkaar gekregen dat de PVV voor het eerst sinds wij in dit huis vertegenwoordigd zijn tegen een MER-onderzoek gaat stemmen.

Read More

Voorzitter, de PVV is voorstander van investeringen in de infrastructuur van Zuid-Holland. De N207 heeft te maken met een toenemende verkeersdruk en kan dat niet meer aan.

Read More

Voorzitter, ik zal het kort houden. De PVV kan instemmen met het voorstel. Wij steunen de grote lijnen van het fietsbeleid van het college voor de komende jaren. Wij zijn
voorstander van het investeren in infrastructuur.

Read More