Bart Privé - spreekteksten

Voorzitter, de PVV is zoals bekend een warm voorstander van investeringen in infrastructuur. De huidige N207 is een van de langste en belangrijkste provinciale wegen in Zuid-Holland, maar kan de verkeersdrukte tussen Gouda en Alpen aan den Rijn niet meer aan. De PVV heeft de afgelopen jaren opgeroepen tot investeringen in deze zo belangrijke weg en heeft ingestemd met de door GS geopperde verbeteringen.

Read More

Voorzitter, wij spreken vandaag over de toekomst van het vliegveld nabij Rotterdam dat ik gewoon nog altijd Zestienhoven noem. Dit vliegveld bestaat al vele decennia. Het is een belangrijke pijler van de Zuid-Hollandse economie.

Read More

Voorzitter, wij spreken vandaag opnieuw over de RijnlandRoute, een groot en complex dossier. Een dossier dat ook voortdurend in beweging is.

Read More