Bart Privé - spreekteksten

Voorzitter,

Dit nu voorliggende kaderbesluit is naar de mening van de PVV zeker geen trendbreuk met de tot nu toe gebruikelijke investeringspolitiek van dit College. Er wordt evenals in voorafgaande jaren binnen het PZI nijver heen en weer geschoven met bedragen. Een aantal daarvan komen op de goede plek terecht.

Read More