Persberichten

De PVV in Zuid-Holland eist opheldering van de Commissaris van de Koning naar aanleiding van het betichten van de PVV-fractie als leugenaars. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Twee weken geleden heb ik vragen gesteld over de straatterreur van Marokkaanse jongeren in Maassluis. In plaats van onze vragen te beantwoorden, beschuldigde de Commissaris van de Koning ons van “onwaarheden” in onze vragen, van leugens dus”.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 12 oktober 2016 probeerde de PVV door middel van mondelinge vragen duidelijkheid te krijgen over deze zogenaamde “onwaarheden”, maar de Commissaris gaf daarop niet thuis. PVV’er De Vree: “Ik voer graag een debat, liefst op het scherp van de snede. Maar ik laat mij en mijn fractie niet uitmaken voor leugenaar, door niemand niet!”.

De PVV-fractie stelt daarom de mondelinge vragen nogmaals, nu via de schriftelijke weg. Hopelijk zal deze beantwoording meer inhoud hebben dan de beantwoording van onze mondelinge vragen en de schriftelijke vragen over de Marokkaanse straatterreur in Maassluis.

Lees meer: PERSBERICHT_"PVV-fractie laat zich niet uitmaken voor leugenaars"

De PVV in Zuid-Holland heeft vandaag het vertrouwen opgezegd in het provinciebestuur vanwege leugens over de plaatsing van windturbines in de gemeente Korendijk. PVV-statenlid en woordvoerder Jeffrey Rijken: “Omwonenden van windturbines worden omgekocht, en op een mening van raadsleden en wethouders uit Korendijk zit het provinciebestuur niet te wachten. Een arrogante houding, zelden gezien!”

Met name gedeputeerde Weber heeft het in de ogen van de PVV wel heel bont gemaakt. PVV’er Rijken: “Gedeputeerde Weber heeft geen enkele interesse in de mening van de inwoners van Korendijk. De plannen voor windturbines, vijf stuks van 208 meter hoog, moeten ten koste van alles worden doorgedrukt. Ook als dit betekent dat er een loopje met de waarheid moet worden genomen. Ik denk dat we deze man met recht een pinokkio kunnen noemen”.

Door goedkeuring van de plannen door een meerderheid van Provinciale Staten zitten de inwoners van Korendijk nu met de gebakken peren. De PVV blijft deze zaak scherp volgen, en eist dat het provinciebestuur stopt met het verkondigen van hele leugens en halve waarheden in het dossier over Korendijk!

De PVV heeft in Provinciale Staten van Zuid-Holland tegen de plannen van het Buijtenland van Rhoon gestemd. Helaas bleek een meerderheid de plannen wel te steunen, waardoor de onzekerheid voor de boeren in het gebied blijft.

PVV-Statenlid Tessa Dulfer: “Al meer dan 23 jaar worden de boeren in het Buijtenland van Rhoon gebruikt en misbruikt voor allerlei schimmige natuurplannen. Echter duidelijkheid is er tot op heden niet. Wat de PVV betreft stoppen we vandaag nog met deze waanzin en laten we de boeren met rust!”

Inmiddels is al ruim dertig miljoen euro aan het gehele project verspild. Ook worden beroepspolitici met een frauduleus verleden binnengehaald om met een zogenaamd “deskundig” oog naar de zaak te kijken. PVV’er Dulfer gaat verder: “Ik heb vandaag een motie ingediend die de provincie oproept om niemand in dienst te nemen die in opspraak is gekomen vanwege bijvoorbeeld het sjoemelen met bonnetjes. De motie werd niet aangenomen, wat denk ik meer zegt over de andere partijen dan over de PVV!”

De PVV in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op te stoppen met de windturbineplannen in de gemeente Korendijk. PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: “Het is ongelooflijk dat de provincie maar blijft doorgaan met het plaatsen van nog meer windturbines in Zuid-Holland. Overal is breed verzet, maar de provincie dendert door. Eerst in Zoetermeer en Zwijndrecht, en nu ook in Korendijk”.

In de huidige plannen moeten er vijf windturbines komen in de gemeente Korendijk, met een hoogte van elk ruim 200 meter. Om de enorme overlast van de turbines te compenseren, kunnen omwonenden financieel meeprofiteren van het zogenaamde “rendement” van de turbines. PVV’er Rijken vult aan: “De provincie weet ook wel dat niemand in Korendijk zit te wachten op deze turbines. Daarom hebben ze een trucje bedacht: in ruil voor een grote zak geld wordt van de inwoners verwacht dat ze in het vervolg hun kaken stijf op elkaar houden. Pure omkoping! Dit zijn praktijken die je verwacht bij de maffia, en niet bij de overheid”.

Woensdag spreekt de commissie Duurzame Ontwikkeling over de komst van windturbines in Korendijk. Op 14 september nemen Provinciale Staten hierover een beslissing.

De PVV in Zuid-Holland heeft met verontwaardiging kennisgenomen van de plannen van het provinciebestuur met de Hoeksche Waard. In deze plannen worden de vijf bestaande gemeenten gedwongen te fuseren tot één grote gemeente. PVV-Statenlid Jan Zwerus: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie een fusie in de Hoeksche Waard koste wat het kost door wil drukken. Een meerderheid van de gemeenten ziet helemaal niets in een fusie, maar is bereid om samen te werken waar dat nodig is. Natuurlijk kunnen gemeenten gezamenlijk afspraken maken over wie het vuilnis ophaalt, maar is het echt nodig dat inwoners van de Hoeksche Waard straks een half uur moeten rijden voor het ophalen van hun paspoort of rijbewijs? Waarom drukt de provincie deze fusie door?”

In 2003 werd er een volksraadpleging gehouden in vier gemeenten. Een enorme meerderheid (88.4%) stemde tegen een fusie, bij een opkomst van 65%. PVV’er Zwerus gaat verder: “Ik wil dat de bevolking zich wederom moet kunnen uitspreken over de toekomst van hun gemeente. Het kan niet zo zijn dat met één simpele pennenstreek de wil van de bevolking van de Hoeksche Waard terzijde wordt geschoven. Dit getuigt van politieke arrogantie!”

De Zuid-Hollandse Statenfractie van de PVV en 50PLUS zullen komende woensdag bij het debat over windmolens in de Provinciale Staten te vuur en te zwaard strijden tegen de komst van oerlelijke subsidieslurpers.

"Diverse gemeenteraden, waaronder Zwijndrecht, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp, hebben in niet mis te verstane bewoordingen stelling genomen tegen de komst van windmolens. Ook is er totaal geen sprake van burgerlijk draagvlak. Het is dan ook ronduit een schoffering van de democratie dat Gedeputeerde Staten vasthouden aan het bouwen van deze horizon vervuilende en overlastgevende ondingen", stellen John Struijlaard (50PLUS) en Jeffrey Rijken (PVV).

Moties moeten windmolendrift Gedeputeerde Staten halt toe roepen

De PVV en 50PLUS dienen gezamenlijk een vijftal moties in die een einde moeten maken aan de windmolendrift bij Gedeputeerde Staten. "In tal van gemeenten in Zuid-Holland moet er voor eens en voor altijd een streep door de bouw van deze peperdure vogelgehaktmolens. Niemand, behalve een door windmolens geobsedeerde Gedeputeerde Staten, zit op de komst van deze windturbines te wachten", aldus Struijlaard en Rijken.

De PVV dient vandaag tijdens het debat over de voorjaarsnota een motie in waarmee de Commissaris van de Koning wordt opgeroepen om de eerder dit jaar aangeschafte provinciale sieradencollectie uit eigen zak te betalen.

De provincie Zuid-Holland beschikt sinds 2011, na een motie van de PVV, over een declaratieregister. PVV’er Braam gaat verder: “Ik wil een duidelijk signaal afgeven dat de PVV het niet accepteert dat bestuurders hun sieradencollectie uitbreiden ten behoeve van hun eigen glorie. Als zij zich willen volhangen met goud en zilver, dan graag niet op de kosten van de belastingbetaler. Daarom geld terug van de commissaris!”

De PVV hoopt vandaag een meerderheid te krijgen voor dit voorstel want welke volksvertegenwoordiger kan uitleggen dat politici sieraden kopen op kosten van Henk en Ingrid?

De PVV heeft in de commissie Bestuur & Middelen van woensdag 15 juni een rondvraag gesteld over het voortrekken van statushouders bij het invullen van vacatures. PVV-fractievoorzitter Henk de Vree: “De PVV-fractie is er helemaal klaar mee dat de provincie doorgaat met vertroeteling van zogenaamd zielige nepvluchtelingen, en de gewone Zuid-Hollander achterstelt. Zuid-Holland kent helaas vele werklozen, maar de provincie gunt hen geen nieuwe kans op de arbeidsmarkt. De provincie kiest voor mensen die de taal niet spreken en totaal ongeschikt zijn voor het ambtenarenwerk. Ze waren toch opgeleid tot apotheker of tandarts, en niet tot ambtenaar, als we de linkse asielindustrie moeten geloven?”

Fractievoorzitter Henk de Vree roept het college daarom op om direct deze ongeschikte “medici” te ontslaan en een gewone sollicitatieprocedure te starten voor de vacatures, zodat elke Zuid-Hollander kan solliciteren.

Rondvraag commissie Bestuur & Middelen woensdag 15 juni

De PVV wil in de commissievergadering van Bestuur & Middelen graag de volgende rondvraag aan de orde stellen. In een artikel uit de Volkskrant van vrijdag 27 mei, getiteld “Meer banen voor vluchtelingen”, wordt uiteengezet dat de provincie Zuid-Holland 20 jaarcontracten beschikbaar stelt voor statushouders en net genaturaliseerde Nederlanders.

Vragen
1. In het betreffende artikel wordt gesproken over kandidaten “die nét te veel hindernissen” zouden ervaren op de arbeidsmarkt. Welke hindernissen zijn dit?
2. Bent u het met de PVV eens dat het geven van Nederlandse les, het “wennen aan vreemde gewoonten in een vreemd land” en het al dan niet aansluiten van opleidingen uit het land van herkomst met opleidingen alhier niet iets zou moeten zijn waar de provincie Zuid-Holland zich druk om zou moeten maken? Zo neen, waarom niet?
3. Welke aanvullende kosten worden gemaakt door de extra begeleiding? Hoe worden deze kosten gedekt?
4. Volgens de laatste cijfers van het CBS zijn er in Nederland ongeveer 572.000 mensen officieel werkloos. Bent u met de PVV van mening dat de prioriteit van de Zuid-Hollandse overheid zou moeten liggen in het allereerst naar beneden brengen van het aantal werklozen, en niet bij het geven van Nederlandse les aan statushouders?
5. Waarom kiest u bij het invullen niet van vacatures niet voor de meest geschikte kandidaat, maar trekt u statushouders en net genaturaliseerde Nederlanders in deze twintig gevallen voor?