Jeremy Mooiman tijdelijk statenlid voor PVV Zuid-Holland

Op woensdag 14 december is Jeremy Mooiman geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij vervangt gedurende vier maanden Tomas Kok, die wegens ziekte tijdelijk terug zal treden. PVV-Statenlid Mooiman: “Ik ben blij met de kans die ik krijg en kijk uit naar de komende periode. Ik ga vier maanden vol aan de bak!”

De fractie van PVV Zuid-Holland is er trots op dat wij het jongste Statenlid van Zuid-Holland in onze fractie hebben. Wij wensen Jeremy Mooiman de komende periode veel succes.