Statenvragen "Blijvende problemen veer Rozenburg Maassluis"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 19-12-2018
Onderwerp : blijvende problemen veer Rozenburg Maassluis

Toelichting

In een artikel van rijnmond.nl (*) op 14 oktober 2018 komt naar voren dat het veer tussen Maassluis en Rozenburg op 14 oktober 2018 een aantal uren stil heeft gelegen. Veerboot “Staeldiep” van exploitant Ottevanger OV was namelijk uit de vaart gehaald, vanwege een defecte laadklep. De uitval van de enige veerboot tussen Maassluis en Rozenburg kwam volgens een ooggetuige in Maassluis als verrassing voor veel reizigers, die alternatief vervoer moesten zoeken.

Uit een ander artikel van rijnmond.nl blijkt dat het vaker misgaat met het veer, aangezien in augustus 2018 de “Staeldiep” drie dagen uit de vaart werd genomen voor reparatie. Dit tot woede van vaste gebruikers die vanwege het ontbreken van een vervangende boot moesten omrijden. (**)

Zo liet een fietser optekenen:

"De hele zomer vaart er maar één veer, en dan ook nog te weinig."

Maar ook blijken er problemen te zijn met het personeel dat werkzaam is voor de veerdienst. In een ander artikel van rijnmond.nl (***) valt te lezen dat het personeel in september 2018 wilde staken vanwege het niet kunnen komen tot cao-afspraken met Ottevanger. De ondernemer zou zijn personeel met te weinig respect behandelen en bezuinigen op bezetting.

"Normaal overleg is niet mogelijk, hij heeft gewoon helemaal geen boodschap aan wat de mensen hier willen en drukt alleen zijn eigen zin door”, zegt CNV-onderhandelaar Albert van Damme.

De onderhandelaar vindt ook dat de provincie Zuid-Holland, als opdrachtgever van de veerdienst, medeschuldig is aan deze situatie. Die zou hebben gekozen voor de goedkoopste optie.

De fractie van de Partij voor de Vrijheid ontving onlangs een uitgebreide email van een bezorgde reiziger, waarin niet alleen werd gerefereerd naar bovenstaande problemen, maar ook andere opmerkelijke zaken werden aangekaart.

Zo zou Ottevanger OV geen ervaring zou hebben met grote veerponten, aangezien haar ponten in andere delen van Nederland klein zijn in vergelijking tot het veer tussen Rozenburg en Maassluis.

Tevens zou Ottevanger voornemens zijn om met minder personeel op de veerboten te gaan werken. Dit zou de veiligheid in gevaar kunnen brengen, aangezien er sowieso altijd twee mensen aan boord moeten zijn die met de besturing van de veerboot overweg kunnen; het Scheur is immers een druk bevaren route en de veiligheidsrisico's groot door de aanwezig zijnde zeeschepen.

Een eventuele inzet op drie man personeel zou te weinig zijn om de dienstregeling stabiel te kunnen draaien; als er bv. een aanmeerkabel breekt (en dat gebeurt regelmatig door slijtage ), dan is een vierde man hard nodig om de kabel snel te kunnen vervangen, zodat de veerdienst geen vertraging oploopt..

Vragen

Ondergetekenden stellen aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Klopt het dat Ottevanger geen ervaring heeft met grote veerponten? Zo ja, waarom is ervaring met grote veerponten niet als zwaarwegend criterium meegenomen in de concessieverlening? Graag een gemotiveerd antwoord.
2. Heeft u specifieke afspraken gemaakt in de concessie over uitval en/of beschikbaarheid van de veerdienst? Graag een gemotiveerd antwoord.
3. Klopt het dat Ottevanger voornemens is om met minder personeel te gaan werken? Zo ja, op welke manier kan de veiligheid dan worden gewaarborgd? Graag een gemotiveerd antwoord.
4. Is er door Ottevanger OV op 14 oktober 2018 adequaat informatie verstrekt aan reizigers m.b.t. het uit de vaart halen van veerboot “Staeldiep”? Graag een gemotiveerd antwoord.
5. Kan het College aangeven hoeveel incidenten er nodig zijn om Ottevanger te korten op de exploitatiebijdrage of een boete te geven? Graag een gemotiveerd antwoord.
6. Voor boeren en fietsers is er eigenlijk geen alternatief voor deze veerverbinding.
Wat gaat het College doen om te zorgen dat de veerverbinding blijft werken? Graag een gemotiveerd antwoord.


1. B. Privé (PVV Zuid-Holland)

2. H.W.H. Groenendijk (PVV Zuid-Holland)


BRONNEN

(*) https://www.rijnmond.nl/nieuws/173934/Veerpont-tussen-Maassluis-en-Rozenburg-vaart-weer
(**) https://www.rijnmond.nl/nieuws/172022/Reizigers-veerpont-Rozenburg-Maassluis-boos-Je-moet-je-schamen
(***) https://www.rijnmond.nl/nieuws/172574/Personeel-veerboot-Maassluis-Rozenburg-dreigt-met-acties