"PVV Zuid-Holland stelt vragen over grond in Sliedrecht-Noord" (sliedrecht24.nl, 5-6-2018)

DEN HAAG / SLIEDRECHT – De Partij voor de Vrijheid Zuid-Holland heeft met zorg kennisgenomen van berichtgeving op Sliedrecht24 waaruit naar voren komt dat eind mei 2018 transporten van met PFOA vervuilde grond van het Land van Matena (gemeente Papendrecht) richting het land van grondeigenaar Jan Vink in Sliedrecht-Noord hebben plaatsgevonden. De PVV Zuid-Holland heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

“Er lijkt een luchtje aan dit zaakje te zitten, want de met PFOA vervuilde grond lijkt onbedekt vervoerd te worden. De PVV wil dan ook van het college van Gedeputeerde Staten weten of er regels zijn overtreden bij het vervoer van deze grond”, zegt statenlid Harm Groenendijk (PVV Zuid-Holland) van Milieu.

Bodemsepositieonderzoek
Uit de in november 2017 door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid uitgebrachte “Handreiking toepassing van PFOA houdende grond Drechtsteden e.o.”, blijkt dat er voor de zone waar Papendrecht in ligt geen meetwaarden beschikbaar zijn en dat de daadwerkelijke omvang van de PFOA verontreiniging door middel van aanvullend bodemdepositieonderzoek moet worden bepaald.

“Mijn fractie wil weten of dit aanvullend bodemdepositieonderzoek voor deze transporten is uitgevoerd en wat de uitkomsten waren. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat er zomaar met vervuilde grond wordt rondgereden”, aldus Groenendijk. De PVV zegt dat het dan ook duidelijke antwoorden van het college van Gedeputeerde Staten verwacht.