PVV: Weer informatie achtergehouden over DuPont?

De PVV is kwaad op het provinciebestuur van Zuid-Holland, nu opnieuw onthullingen over problemen bij DuPont naar boven komen. PVV-Statenlid en woordvoerder milieu Harm Groenendijk: “Het is toch niet te geloven. Voor de zoveelste keer moeten wij uit de media vernemen dat er nieuwe ontwikkelingen zijn bij DuPont. Ik kan beter een abonnement op de krant nemen of naar de regionale televisie kijken, want van het College horen we niets. Wanneer neemt het provinciebestuur haar verantwoordelijkheid?”

Eind vorige week kwam naar buiten dat de kankerverwekkende stof PFOA, ook C8 genoemd, is aangetroffen in het grondwater op verschillende plekken in de gemeente Dordrecht. PVV’er Groenendijk gaat verder: “De burgemeester van Dordrecht speelt verstoppertje en doet net alsof er niets aan de hand is. Het provinciebestuur laat wederom niets van zich horen. En dat terwijl het hier om de gezondheid van duizenden mensen in de Drechtsteden gaat. Het is een grove schande!”

De PVV stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende schriftelijke vragen.

Vragen

1. Bent u bekend met de berichten “Burgemeester Brok: DuPont is niet alleen maar kommer en kwel” (1), “Kleine resten PFOA in Dordts grondwater”(2), en “Chemische stof C8 zit in grondwater” (3)?

2. Waarom moeten Provinciale Staten voor de 3.185e keer uit de media vernemen dat er nieuwe ontwikkelingen zijn ten aanzien van DuPont, in plaats van dat u de Staten actief informeert over deze ontwikkelingen?

Volgens het artikel in het Algemeen Dagblad blijkt uit onderzoek van de gemeente Dordrecht dat er sprake is van PFOA/C8 in het grondwater.

3. Door wie is dit onderzoek uitgevoerd? Is omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bij dit onderzoek betrokken of betrokken geweest?

4. Bent u bereid Provinciale Staten alsnog te informeren over de uitkomsten van het onderzoek? Zo neen, waarom niet?

5. Klopt het dat de huidige grenswaarde die wordt aangehouden voor PFOA/C8 is opgesteld door een bureau in opdracht van DuPont? Zo ja, bent u met ons van mening dat dit een onacceptabele gang van zaken is?

Volgens de burgemeester van Dordrecht moeten de inwoners niet zeuren, omdat enkelen in de regio werkzaam waren of zijn bij DuPont/Chemours.

6. Bent u bereid deze aan de bevolking van Dordrecht opgedrongen onbenul te wijzen op zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de veiligheid van de inwoners van Dordrecht en omliggende gemeenten? Zo neen, waarom niet?

7. Wat voor boodschap heeft u voor de talloze mensen in de regio Drechtsteden die zich onzettend veel zorgen maken over hun gezondheid naar aanleiding van de steeds meer weer opduikende berichten over misstanden bij DuPont/Chemours?

H.W.H. Groenendijk (PVV)

Bronnen:
(1) “Burgemeester Brok: DuPont is niet alleen maar kommer en kwel”, http://www.rijnmond.nl/nieuws/147553/Burgemeester-Brok-DuPont-is-niet-alleen-maar-kommer-en-kwel (maandag 17 oktober 2016)
(2) “Kleine resten PFOA in Dordts grondwater”, http://www.rijnmond.nl/nieuws/147929/Kleine-resten-PFOA-in-Dordts-grondwater (donderdag 27 oktober 2016)
(3) “Chemische stof C8 zit in grondwater”, Algemeen Dagblad (vrijdag 28 oktober 2016)