PVV: Waarom houdt het College lekkage DuPont onder de pet?

De PVV in Zuid-Holland heeft zich verbaasd over berichtgeving in het Algemeen Dagblad van maandag 26 september, waarin melding wordt gemaakt van een grote lekkage bij DuPont in Dordrecht. PVV-Statenlid Harm Groenendijk: “Dit is de zoveelste keer dat we negatief worden verrast door problemen bij de fabriek in Dordrecht. Iedere keer gaat het zogenaamd over een “incident”, maar als je alle incidenten onder elkaar zet weet je niet wat je ziet!”

Volgens het AD werd het lek pas na ongeveer twee dagen ontdekt. PVV’er Groenendijk gaat verder: “Kennelijk heeft DuPont op 12 augustus de omgevingsdienst OZHZ op de hoogte gebracht van de lekkage. Waarom moet het dan nog anderhalve maand duren voordat Provinciale Staten op de hoogte worden gebracht? Het past in de trend van het College om de volksvertegenwoordigers niet te informeren en dus dom te houden!”

De PVV vraagt de gedeputeerde om opheldering in deze zaak en stelt de volgende schriftelijke vragen.

Vragen

1. Bent u bekend met het bericht “DuPont lekt 2730 kilo giftige formaldehyde” (1)?

2. Hoe is het mogelijk dat er tussen 10 en 12 augustus bijna 3000 kilo kankerverwekkende stof is weggelekt en dit ruim anderhalve maand later pas (via de media) naar buiten komt?

3. Wanneer heeft DuPont voor het eerst melding gemaakt bij OZHZ van de bewuste lekkage?

4. Omgevingsdienst OZHZ was kennelijk in ieder geval op 12 augustus op de hoogte van de lekkage. Provinciale Staten (tot op heden) niet. Waarom heeft u niet voldaan aan uw actieve informatieplicht?

5. Volgens het artikel uit het AD is er vlak voor het weekend van 24 en 25 september, anderhalve maand na de lekkage, een gesprek geweest met de omgevingsdienst OZHZ over het bewuste lek. Wat is er besproken?

6. Welke actie of acties gaat omgevingsdienst OZHZ ondernemen in de richting van DuPont naar aanleiding van de lekkage van formaldehyde?

In juni 2016 zouden er op het terrein van DuPont in Dordrecht zogenaamde snuffelaars zijn geplaatst, waardoor de luchtkwaliteit beter in de gaten zou kunnen worden gehouden.

7. Hoe kijkt u aan tegen het feit dat twee maanden na plaatsing van deze apparatuur er bijna drie ton aan kankerverwekkende stof kan weglekken zonder dat iemand het binnen 48 uur heeft gemeld?

8. Welke maatregelen gaat het College nemen om ervoor te zorgen dat Provinciale Staten niet wederom uit de media moeten vernemen dat er sprake is van een ernstige situatie bij bijvoorbeeld DuPont in Dordrecht?

H.W.H. Groenendijk (PVV)

Bron:
(1) “DuPont lekt 2730 kilo giftige formaldehyde”, http://www.ad.nl/dordrecht/dupont-lekt-2730-kilo-giftige-formaldehyde~a2e1e21f/ (maandag 26 september 2016)