PVV Zuid-Holland: heeft provinciebestuur wel controle over situatie Chemours?

De Partij voor de Vrijheid in Zuid-Holland schrikt van het bericht in het AD van vrijdag 4 maart dat werknemers van Chemours jarenlang blootgesteld zijn aan zeer schadelijke stoffen. De kans is groot dat mensen aanzienlijke gezondheidsschade hebben opgelopen. PVV-Statenlid en woordvoerder milieu Harm Groenendijk: 'Dit is het zoveelste treurige hoofdstuk in de soap rond Chemours in Dordrecht. Ik wil dat het provinciebestuur een medisch onderzoek laat uitvoeren in de omgeving, om zo de grote onrust bij omwonenden in Sliedrecht en Dordrecht weg te kunnen nemen!´

De PVV is van plan aanstaande woensdag in de commissie verkeer & milieu de verantwoordelijk gedeputeerde aan de tand te voelen. PVV´er Groenendijk gaat verder: 'Het blijft vanuit de kant van het provinciebestuur vooralsnog ijzingwekkend stil. Vorige maand werd het voeren van een debat over dit onderwerp onder druk van de gedeputeerde onmogelijk gemaakt. Daarnaast moet ik veel berichten over Chemours uit de krant lezen, in plaats van dat wij tijdig worden geïnformeerd. Ik vraag me dan ook steeds meer af: heeft dit provinciebestuur eigenlijk nog wel de controle over de situatie bij Chemours?

De PVV zal aanstaande woensdag 9 maart een rondvraag indienen met onderstaande vragen.

Vragen

1. Bent u bekend met het bericht 'Gif van fabriek in bloed werknemers´? (1)

2. Wat is de eerste reactie van het College op het uitlekken van de gezondheidsproblemen van werknemers van de fabriek van DuPont de Nemours, thans Chemours te Dordrecht?

3. Deskundigen spreken van ´een goede kans´ dat mensen gezondheidsschade hebben opgelopen als gevolg van de uitstoot van de fabriek. Is de aangehaalde kwestie onderdeel van het RIVM-onderzoek dat hopelijk binnen enkele weken zal verschijnen? Zo neen, waarom niet? Uit welke onderwerpen bestaat het RIVM-onderzoek dan wel?

4. Het betreffende artikel uit het AD richt zich op personen die werkzaam zijn of waren op het terrein van de fabriek. In hoeverre hebben omwonenden in bijvoorbeeld Sliedrecht en/of Dordrecht gevaar gelopen? Bent u bereid een uitgebreid medisch onderzoek in te stellen om eindelijk eens duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de mogelijke gezondheidsrisico´s veroorzaakt door Chemours? Zo neen, waarom niet?

5. Uit de media hebben Provinciale Staten moeten vernemen dat er op maandag 29 februari een gesprek heeft plaatsgevonden tussen het College en de gemeente Sliedrecht. Is dat juist? Wat is daar besproken? Waarom zijn Provinciale Staten niet actief geïnformeerd over (de uitkomsten van) dit gesprek? (2)

6. Klopt het dat de gemeente Sliedrecht pleit voor het aanscherpen van de vergunningen voor Chemours? Zo ja, wanneer bent u van plan dit verzoek met Provinciale Staten te delen? Hoe staat u inhoudelijk ten aanzien van dit verzoek?

7. De gemeente Sliedrecht ervaart ´nog steeds een verschil in visie en urgentiebesef tussen gemeente en provincie´. Herkent u zich in dit door de gemeente Sliedrecht geschetste beeld? Wat gaat u doen om het vertrouwen van de bevolking van Sliedrecht en het bestuur van dezelfde gemeente te herstellen?

H.W.H. Groenendijk

Bronnen:
(1)
Algemeen Dagblad, ´Gif van fabriek in bloed werknemers', vrijdag 4 maart 2016, http://www.ad.nl/ad/nl/32605/Dordrecht/article/detail/4257156/2016/03/04/Gif-van-fabriek-in-bloed-werknemers.dhtml

(2)
Sliedrecht24.nl, ´Slappe vertoning Collegeleden in Den Haag´, vrijdag 4 maart 2016, http://www.sliedrecht24.nl/slappe-vertoning-collegeleden-in-den-haag/