PVV: Snel duidelijkheid over gezondheidssituatie Drechtsteden

De PVV in Zuid-Holland wil snel duidelijkheid over de situatie aangaande de mogelijke vervuiling in de directe omgeving van het drinkwaterbedrijf Evides in Dordrecht. Tijdens het debat van vandaag stemde de coalitie tegen een mede door de PVV gesteund voorstel om hierover te spreken. Men probeerde zich krampachtig te verschuilen achter een rapport dat pas over vele weken zal verschijnen. Kennelijk is de interne politiek van de coalitie (VVD/CDA/D66 en SP) belangrijker dan de gezondheid van inwoners van de Drechtsteden.

PVV-Statenlid en woordvoerder milieu Harm Groenendijk: “Er wordt volledig voorbijgegaan aan de onrust onder de bevolking van de Drechtsteden. Er worden terechte zorgen geuit, maar het College weigert op dit moment openheid van zaken te geven. Wat hebben ze te verbergen?”

Wat de PVV ook steekt, is dat Provinciale Staten opnieuw vanuit de media moeten vernemen dat Zuid-Holland wederom met een milieuprobleem wordt geconfronteerd. PVV’er Groenendijk gaat verder: “Ik wil weten waarom het College zich zo terughoudend opstelt. De inwoners van de Drechtsteden zijn niet gebaat om nog langer in onzekerheid te verkeren!”

Vragen

1. Bent u bekend met het bericht “OZHZ weet 10 jaar van PFOA-verontreiniging”? (1)

2. Was het College op de hoogte van het weglekken van het perfluoroctaanzuur naar naastgelegen percelen? Zo ja, sinds wanneer?

3. Wat is de rol van de provincie in het eeuwig durende beheerssysteem?

4. Hoe en door wie is het eeuwig durende beheerssysteem geborgd?

5. Hoe wordt de provincie in het bestuur van OZHZ geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de verontreiniging, en hoe wordt dit met Provinciale Staten gedeeld?

6. Is reeds bekend wat de kosten van het eeuwig durende beheerssysteem zijn, en wat is de bijdrage vanuit de provincie?

7. In de provincie Zuid-Holland hebben in het verleden tal van economische activiteiten plaatsgevonden met stoffen die tot bodemverontreiniging hebben geleid. Zijn alle betrokken locaties in kaart gebracht? Zijn er reeds beheersmaatregelen genomen of is er gesaneerd?

8. Is het College voornemens mee te werken, al dan niet in de vorm van een financiële bijdrage, aan een onderzoek onder de direct omwonenden om te bezien of er reeds mensen besmet zijn met PFOA via de lucht?

9. Wat gaat het College doen om te voorkomen dat Provinciale Staten in de toekomst kwesties als deze via de pers moeten te vernemen als deze al bij een omgevingsdienst bekend zijn?

 

Harm Groenendijk (PVV)

(1) Sliedrecht24.com, woensdag 10 februari, “OZHZ weet 10 jaar van PFOA-verontreiniging”, http://www.sliedrecht24.nl/ozhz-weet-al-10-jaar-van-pfoa-verontreiniging/