PVV: Helderheid over gebruik PFOA in de provincie

 

De PVV in Zuid-Holland vraagt het provinciebestuur om helderheid inzake de mogelijk grootschalige verspreiding van het giftige PFOA in de provincie. PVV-Statenlid en woordvoerder Harm Groenendijk: “Naar nu blijkt is het probleem rondom het giftige PFOA helaas niet beperkt tot de fabrieken van DuPont/Chemours in Dordrecht. Het nare goedje blijkt ook in schuimbrandblussers te zitten. Ik wil van het provinciebestuur weten waar deze troep nog meer kan worden aangetroffen!”

De meeste brandweerkorpsen in Zuid-Holland gebruiken blusschuim waarin het giftige PFOA is verwerkt. Wat de PVV betreft moet het provinciebestuur direct actie ondernemen. PVV’er Groenendijk gaat verder: “Ik wil precies weten hoeveel van deze blussers PFOA bevatten. Die blussers moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Daarnaast wil ik weten welke Zuid-Hollandse bedrijven nog altijd werken met dit spul. De burgers van Zuid-Holland hebben het recht om te weten wat er in hun achtertuin gebeurd”.

Vragen

1. Bent u bekend met het bericht “Brandweer blust met gifschuim”? (1)

2. Kunt u Provinciale Staten een lijst laten toekomen met alle bedrijven in Zuid-Holland die thans PFOA gebruiken, of dit in de afgelopen vijf jaar hebben gebruikt? Zo neen, waarom niet?

3. Kunt u ons informeren over de vigerende afspraken aangaande het gebruik van PFOA bij deze bedrijven? Zo neen, waarom niet?

4. Welke stappen of maatregelen heeft u de afgelopen periode genomen om het gebruik van PFOA in Zuid-Holland terug te dringen, danwel uit te bannen?

5. Zijn er in het Provinciehuis of op andere gebouwen in beheer bij de provincie schuimbrandblussers aanwezig die mogelijk PFOA bevatten? Zo ja, wanneer worden deze blussers buiten werking gesteld?

6. Bent u bereid om de problematiek rondom PFOA, zeker in het licht van de kwestie van het gebruik van PFOA door DuPont/Chemours, aan te kaarten bij de Zuid-Hollandse brandweerregio’s? Zo neen, waarom niet?

H.W.H. Groenendijk (PVV)

Bron:
(1) “Brandweer blust met gifschuim”, dinsdag 23 mei 2017.