PVV: Provinciebestuur blokkeert informatie over giftig GenX

vuil-drinkwater.jpg

De PVV in Zuid-Holland is woedend over de poging van het provinciebestuur om informatie achter te houden over de giftige stof GenX, dat gebruikt wordt door DuPont/Chemours te Dordrecht. PVV-Statenlid Harm Groenendijk: “Vorige week sprak de commissie over giftige stoffen bij DuPont, waaronder GenX. Naar nu blijkt heeft het provinciebestuur op het allerlaatste moment een kritische inspreker de mond weten te snoeren. Ik sta er werkelijk versteld van dat ook in de provincie een VVD-bestuurder informatie heeft weggemoffeld!”

Tijdens de commissievergadering zou drinkwaterbedrijf Oasen de provincie hebben willen oproepen om een einde te maken van de lozing van de giftige stof GenX. Door inmenging van het provinciebestuur ging de inspraak uiteindelijk niet door. PVV’er Groenendijk gaat verder: “Dit is echt een onacceptabele gang van zaken. Het gaat hier om de gezondheid van tienduizenden mensen in de omgeving van Dordrecht. Ik woon zelf ook in dit gebied; ik wil weten welke schadelijke stoffen er in het kraanwater van mij en mijn buren zitten!”

Vragen

1. Bent u bekend met het bericht “Drinkwaterbedrijf wil stop op lozing omstreden GenX” (1)?

Op woensdag 18 januari 2017 heeft de statencommissie Verkeer & Milieu gesproken over de situatie bij DuPont en Chemours te Dordrecht. Hierbij kwamen onder andere rapporten over giftige stoffen als PFOA en GenX aan de orde.

2. Op het allerlaatste moment besloot drinkwaterbedrijf Oasen af te zien van de mogelijkheid om in te spreken bij de commissievergadering. Is bij u de reden bekend van deze afzegging?

3. Heeft u, op welke wijze dan ook, in twee weken voorafgaand aan de commissievergadering van woensdag 18 januari 2017 contact gehad met het drinkwaterbedrijf, al dan niet in relatie tot de voorgenomen inspraak in de commissie? Zo ja, kunt u een overzicht van deze contacten naar Provinciale Staten sturen?

Op dinsdag 24 januari 2017 heeft drinkwaterbedrijf Oasen in de gemeenteraad van Zwijndrecht een toelichting gegeven over de gevolgen van het lozen van GenX in de Beneden-Merwede. Oasen doet een klemmend beroep op de provincie om het lozen van GenX niet langer toe te staan.

4. Hoe kijkt u aan tegen het betoog van drinkwaterbedrijf Oasen?

De PVV is daarnaast ter oren gekomen dat Gedeputeerde Staten in de dagen voorafgaand aan de commissievergadering aan het drinkwaterbedrijf heeft voorgesteld om op korte termijn een gesprek te voeren over het lozen van GenX. Op 18 januari bleek dat Oasen haar inspraak had teruggetrokken.

5. Kunt u bovenstaande gang van zaken bevestigen? Zo neen, hoe zit de situatie dan in elkaar volgens u?

6. Waarom heeft u gepoogd voor Provinciale Staten mogelijk cruciale informatie achter te houden, zodat deze informatie in ieder geval niet door de Staten kon worden meegenomen tijdens de commissievergadering van woensdag 18 januari?

7. Bent u het met de PVV eens dat het beïnvloeden van derden teneinde hen te laten heroverwegen al dan niet in te spreken een uiterst kwalijke zaak is? Zo neen, waarom niet?

8. Bent u bereid deze vragen voor de commissievergadering van Verkeer & Milieu op woensdag 8 februari 2017 te beantwoorden?

Harm Groenendijk (PVV)