PVV steunt gemeente Korendijk in strijd tegen windturbines

De PVV in Zuid-Holland is blij met het nieuws dat de gemeente Korendijk en de Stichting tegen windturbines op het Spui een juridische procedure starten bij de Raad van State. PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: “Gelukkig heeft de gemeente Korendijk een maas in de wet gevonden, wat er mogelijk voor kan zorgen dat de vreselijk windturbineplannen voor het Spui niet door kunnen gaan. De PVV steunt het verzet van de gemeente Korendijk voor de volle 100%!”

De PVV heeft in het verleden een motie van wantrouwen ingediend op het windenergiedossier in Korendijk. PVV’er Rijken: “De motie van wantrouwen was volledig terecht. De arrogante, regenteske houding van de provincie heeft ervoor gezorgd dat inwoners van Korendijk straks opgescheept zitten met windturbines in hun achtertuin. Inwoners die er niet mee eens waren zijn omgekocht via een zogenaamd participatieplan.” De PVV in Zuid-Holland roept het college op alle plannen voor windturbines in Korendijk en de rest van de provincie te stoppen zolang de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan.

Vragen

Op 15 november kwam naar buiten dat de gemeente Korendijk en de Stichting tegen windturbines aan het Spui naar de Raad van State stappen. Zij willen de vreselijke windturbineplannen van dit College in de gemeente Korendijk tegenhouden. De PVV steunt dit initiatief en is blij dat er nog dappere gemeenten zijn die tegen de provincie in verweer durven te gaan.

1. Wat is uw eerste reactie op het voornemen van de gemeente en de stichting om naar de Raad van State te stappen om uw windturbineplannen te stoppen?

De gemeente Korendijk heeft kennelijk een maas in de wet gevonden waardoor zij toch in verweer kan gaan bij de Raad van State.

2. Bent u bekend met deze maas in de wet?

3. Zijn er inmiddels al andere gemeenten die aangeven gebruik te willen maken van deze maas in de wet om uw windturbine plannen te dwarsbomen?

Een groot aantal gemeenten hebben aangegeven geen windturbines in hun gemeente te willen plaatsen. Zoals we dit College kennen, trekt men zich niets aan van de lokale politiek of inwoners van een gemeente. De provincie koopt liever omwonenden om via “participatiefondsen”, om zo alsnog haar zin te krijgen.

4. Gaat de provincie nu eindelijk wel luisteren naar de mening van gekozen lokale politici en/of inwoners van een gemeente?

5. Kunnen de inwoners en wethouders van Korendijk binnenkort een paardenkop in hun bed verwachten als ze zich blijven verzetten tegen de windturbineplannen?

6. Wat zijn de consequenties voor de provincie als de gemeente Korendijk in het gelijk wordt gesteld door de Raad van State?

7. Bent u bereid de bouw van de windturbines stop te zetten zolang de Raad van State zich nog moet uitspreken over dit dossier? Zo neen, waarom niet?

J.J. Rijken (PVV)