PVV: Provincie moet zich aansluiten bij lobby tegen houden exotische dieren

De PVV in Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over het houden van exotische dieren. PVV-Statenlid Tessa Dulfer: “Onlangs is er een lijst opgesteld met dieren die niet door particulieren mogen worden gehouden. Dat is een stap in de goede richting. Toch zijn er nog genoeg dieren die wel mogen worden gehouden, terwijl de PVV ze liever op de lijst van verboden diersoorten geplaatst ziet. Ik denk hierbij onder andere aan alligators, krokodillen, zeeschildpadden en zeeslangen”.

Veel dieren zijn gewoonweg niet geschikt om te houden. Dit geldt voor zowel het welzijn van het dier, maar ook voor de veiligheid van de mensen die deze dieren willen houden. PVV-Statenlid Jeffrey Rijken vult aan: “De gemeente Rotterdam is een lobby gestart richting het kabinet, om de lijst van diersoorten die niet gehouden mogen worden aan te scherpen. De PVV steunt dit initiatief van wethouder Eerdmans, en roept het provinciebestuur op de lobby te steunen!”

Vragen

1. Bent u bekend met het artikel “Stad wil verbod op alligators”? (1)

U geeft in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 aan zich sterk te willen maken voor het verbeteren van dierenwelzijn.

2. Bent u het met de PVV eens dat veel exotische dieren, zoals de soorten genoemd in het krantenartikel (krokodillen, kaaimannen, zeeschildpadden etc.) niet geschikt zijn om te worden gehouden door particulieren? Zo neen, waarom niet?

3. Welke maatregelen neemt het College om het welzijn van deze soorten structureel te verbeteren?

4. Bent u bereid zich aan te sluiten bij de lobby die pleit voor het toevoegen van een aantal exotische dieren (zoals de soorten hierboven genoemd) aan de lijst van dieren die niet door particulieren gehouden mogen worden? Zo neen, waarom niet?

T.F. Dulfer (PVV)
J.J. Rijken (PVV)

Bron:
(1) Algemeen Dagblad, woensdag 1 juni, “Stad wil verbod op alligators”