PVV: Onderzoek juridische mogelijkheden sloop moskeeën

De PVV in Zuid Holland heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld naar aanleiding van de Nieuwsuur uitzending van 23 april jl. waarin een lijst is geopenbaard met moskeeën die gefinancierd zijn vanuit islamitische landen. Het doel van deze landen is Nederland te islamiseren en het salafistische gedachtegoed hier te verspreiden.

PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: “De bouw van deze moskeeën is gefinancierd met maar 1 doel. De islamisering van Nederland. De PVV strijdt hier tegen en wil dat het college eindelijk gaat onderzoeken welke juridische mogelijkheden er vanuit de provincie zijn om de sloop van de moskeeën te bewerkstelligen en de bouw van nieuwe moskeeën te voorkomen.’

De reportage van Nieuwsuur liet ook zien dat de overheid al jaren op de hoogte is van deze walgelijke financieringsstroom om Nederland te indoctrineren met de Islam.

PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: “De PVV wil weten of het college op de hoogte was van deze financieringsstromen vanuit islamitische staten en zo nee, of zij dan niet op de hoogte hadden willen zijn. Veel van deze moskeeën staan op Zuid-Hollands grondgebied. Wij hadden op de hoogte moeten zijn zodat wij hadden kunnen ingrijpen bij de bouw van deze moskeeën”.

Vragen

Nieuwsuur heeft in haar uitzending van 23 april jl. onthuld wat de PVV al langer weet.
De islamisering van Nederland is in een vergevorderd stadium en wordt gefinancierd
door de islamitische landen die het salafisme willen opdringen aan de westerse
samenleving. Grote geldstromen vloeien richting Nederland om de bouw van
haatpaleizen waar de islamitische ideologie van haat wordt gepredikt te financieren.
Vooral Zuid-Holland springt er negatief uit met maar liefst 14 moskeeën die
gefinancierd worden met geld uit islamitische landen. Het gaat om 8 moskeeën in
Rotterdam, 4 in Den Haag, 1 in Dordrecht en 1 in Delft.

1. Heeft het college kennisgenomen van de uitzending van Nieuwsuur van 23 april jl.
en wat is de reactie van het college op de onthulling dat er met buitenlands geld
moskeeën worden gebouwd om zo het salafisme te prediken?

2. Wat is de reactie van het college dat een groot deel van deze moskeeën op Zuid-
Hollands grondgebied staat?

De PVV wil een verbod op het bouwen van moskeeën. Wij willen geen instituten die
prediken tegen het vrije westen, tegen de democratie, de vernietiging van het Joodse
volk, het doden van homo’s en de onderdrukking van vrouwen.

3. Deelt het college deze mening van de PVV? Zo nee, waarom niet?

4. Met de kennis die het college nu heeft, komt het college dan tot het oordeel dat
deze moskeeën nooit hadden mogen worden gebouwd?

5. Voor welke moskeeën die in de lijst staan van Nieuwsuur heeft PS of GS een
vergunning verleend voor de bouw hiervan?

6. Welke instrumentarium hebben GS en PS om de bouw van nieuwe moskeeën te
verhinderen(?) 

7. Welke instrumentarium hebben GS en PS om de sloop te regelen van de moskeeën
die nu in de lijst van Nieuwsuur staan?

De regering was al lange tijd op de hoogte van de financiering van deze moskeeën
door Islamitische staten. Lange tijd heeft de regering hierover gelogen en bewust
onderzoek tegen gewerkt.

8. Was het college eveneens op de hoogte van deze financiering stromen naar de
bewuste moskeeën?

9. Zo nee, is het college niet van mening dat de regering u actief had moeten
informeren hierover?

J.J. Rijken (PVV)