PVV: Vriendjespolitiek bij benoemingen burgemeesters?

De PVV in Zuid-Holland stelt zich vragen bij de benoemingen van burgemeesters in de provincie. PVV-Statenlid en woordvoerder Ed Braam: “Ik heb eens gekeken naar de benoemingen van burgemeesters van de afgelopen drie jaar. Wat blijkt: op een enkele uitzondering na behoren alle burgemeesters tot de regentenkliek van CDA, VVD en PvdA. Met name het CDA scoort verrassend goed, met bijna de helft van alle benoemingen. Of is het misschien niet zo verrassend, als diegene die gaat over burgemeestersbenoemingen (de Commissaris van de Koning) zelf van CDA-huize is? Waren er nou echt geen goede lokale of partijloze kandidaten?”

De PVV wil openheid van de Commissaris van de Koning over de procedures bij de benoeming van burgemeesters. PVV’er Jeffrey Rijken: “Ik wil het hele proces uit de achterkamertjes halen en duidelijk krijgen wie waarom wordt gekozen. De inwoners van de gemeente hebben het recht zelf te bepalen wie hun eerste burger wordt! Daarom is het belangrijk dat de burger zelf zijn burgemeester kan kiezen, zonder inmenging van een regent zoals de Commissaris van de Koning”.

Vragen

1. Bent u bekend met het feit dat 92% van de benoemingen van burgemeesters in Zuid-Holland bestaat uit de regentenkliek van CDA, VVD en PvdA? Zie bron.

2. Welke rol speelt een eventueel lidmaatschap van een politieke partij bij de selectieprocedure voor een burgemeester?

3. Is het u ook opgevallen dat sinds uw aantreden als Commissaris, in vergelijking tot andere partijen, een wel heel hoog percentage CDA’ers benoemt worden als burgemeester?

4. Hoe verklaart u dat het CDA sinds uw aantreden reeds 19 benoemingen van burgemeesters voor elkaar heeft gekregen?

5. Bent u bereid om zich in te zetten voor het mogelijk maken van een door de inwoners van een gemeente gekozen burgemeester, of blijft u liever zelf bepalen wie in aanmerking komt voor de ambtsketen?

Ed Braam (PVV)
Jeffrey Rijken (PVV)

Bron:

Benoemingen burgemeesters